TÜ sihtasutus ootab stipendiumitaotlusi 1. novembrini — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium
Taotleda saavad kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kes arendavad eestikeelset terminoloogiat oma mis tahes eriala teadustöö raames. Stipendiumifondi suurus on 4000 eurot. NB! Stipendiumi taotlemise tähtaeg on 15. oktoober 2018.

Tartu Raefondi stipendiumid
Üliõpilase stipendiumi saavad taotleda Tartust pärit edukad üliõpilased (keskmine hinne vähemalt 4,0) oma õppe- ja teadustöö toetuseks. Välisüliõpilase stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli õppekavadel Tartus õppivad välisüliõpilased.  Välja antakse üheksa 700 euro suurust stipendiumi.

Tartu Raefondi preemia
Preemia on mõeldud TÜ õppejõule või teadustöötajale või õppejõudude või teadustöötajate rühmale tema või nende tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitleva silmapaistva teadus-, õppe- või arendustöö tulemuse eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest. Välja antakse üks 2700 euro suurune preemia. 

CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium
Taotleda saavad kõik TÜ magistrandid ja doktorandid oma õppereiside toetuseks.  Stipendiumifondi suurus on kuni 10 000 eurot, stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium
Taotleda saavad kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Välja antakse üks 1350 euro suurune stipendium.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid
Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga. Stipendiumifond on kuni 13 500 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Professor Lembit Allikmetsa stipendium
Taotleda saavad TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased (alates 3. aastast), kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös. Välja antakse kaks 1000 euro suurust stipendiumi.

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium
Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös. Välja antakse üks 1000 euro suurune stipendium.

Professor Ülo Leppiku stipendium
Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks. Üks 3000 euro suurune stipendium.

Hilda ja Harry Mägi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid ja noorteadlased kuni 41. eluaastani, kelle õpingud või teadustöö kuulub kliinilise meditsiini valdkonda. Välja antakse üks 1500 euro suurune stipendium.

Liisa Kolumbuse stipendium
Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane- ja teadustegevus ning selle tähtsus rahva tervishoiule. Väja antakse kolm 3000 euro suurust stipendiumi.

Professor Atko-Meeme Viru stipendium
Taotleda saavad TÜ alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste vallas. Välja antakse üks 2000 euro suurune stipendium.

Fred Kudu stipendium
Taotleda saavad TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kõikide õppetasemete edukad üliõpilased. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust kergejõustiku edendamisse sportlasena jms. Välja antakse üks 960 euro suurune stipendium.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö on seotud teadmistepõhise ehituse, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakuse, hoone ja linna või töökeskkonna haldamisega. Välja antakse üks 1800 euro suurune stipendium magistriõppe üliõpilastele ja üks 2700 euro suurune stipendium doktoriõppe üliõpilastele.

Cleveron AS stipendium
Taotleda saavad TÜ robootika ja arvutiteaduse ingliskeelse magistriõppekava, füüsika ning informaatika magistriõppekavade üliõpilased, kes on valmis oma praktikad läbi viima AS Cleveronis. Välja antakse kaks 2000 euro suurust stipendiumi.

Ole Golubjatnikovi stipendium
Taotleda saavad loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse. Välja antakse üks 1500 euro suurune stipendium.

Voldemar Jaanbergi stipendium
Taotleda saavad majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud. Välja antakse kuni viis 2000 euro suurust stipendiumi.

Corpore kommunikatsioonistipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased. Välja antakse kaks 1000 euro suurust stipendiumi.

Anu Raua stipendium
Taotleda saavad Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon, ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 1000 eurot.

Valter Niiluse stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikoolis läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivad bakalaureuseõppe üliõpilased (alates 3. semestrist), magistrandid ja doktorandid. Välja antakse üks 1000 euro suurune stipendium.

Tartu Ülikooli Ametiühingu stipendiumid

Elektroonilised taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks 2018 Tartu Ülikooli Sihtasutusele.   

Kuni 15. detsembrini 2018 toimub Vikipeedia digihariduse konkurss , mis on ellu kutsutud selleks, et täiendada majandusvaldkonna artiklite hulka eestikeelses Vikipeedias ja muuta majanduskeele mõistevara kõigile hõlpsamini kättesaadavaks. Osalema on kutsutud kõik, kes loovad ja tõlgivad vikiartikleid majandusvaldkonna (sh -isikute) kohta.

Kuni 31. jaanuarini 2019 toimub ka õigusteemaline Vikipeedia artiklikonkurss “Eesti notariaat 25”. Konkursi eesmärk on esile tõsta eestikeelseid notarite tegevusega seotud artikleid. Konkursil saavad osaleda TÜ õigusteaduskonna üliõpilased ja õppejõud ning Notarite Koja liikmed.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)