2018. aasta Ole Golubjatnikovi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018. aasta Ole Golubjatnikovi stipendium

2018. aasta Ole Golubjatnikovi stipendiumi pälvis Tuuli Uudeberg, biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika õppekava 1. aasta magistrant (2000 eurot).

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärgiks on populariseerida meditsiinitehnoloogia (meditsiinifüüsika ja biomeditsiinitehnika) eriala õppimist Tartu Ülikoolis.

Stipendiumi suurus:

Üks 1500 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumitele on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika erialal ning biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppeedukus, erialaline edukus, motivatsioon edasiõppimiseks ja tulevikuplaan omandatud teadmiste rakendamiseks Eestis.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2018 (k.a)

Stipendium antakse üle:

29. novembril toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)