2018. aasta Valter Niiluse stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018. aasta Valter Niiluse stipendium

2018. aasta Valter Niiluse stipendiumi pälvis Hanna Pook, eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta doktorant. 

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikoolis läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivaid tudengeid ja kraadiõppureid nende õppe- ja teadustöös.

Stipendiumi suurus:

Üks 1 000 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikoolis läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivad bakalureuseõppe üliõpilased (alates 3. semestrist), magistrandid ja doktorandid.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukust ning erialast ja ühiskondlikku tegevust.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • ülevaade teadustööst (piisab ka elektroonses taotluses vastavasse lahtrisse sisestatud ülevaatest).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2018 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Detsembri alguses toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 5554 0773 (Triin Vakker)