2018. aasta Voldemar Jaanbergi stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018. aasta Voldemar Jaanbergi stipendiumid

2018. aasta Voldemar Jaanbergi stipendiumi laureaadid:
Airiin Laaneväli,
turunduse ja finantsjuhtimise õppekava 2. aasta magistrant (2000 eurot)
Papuna Gogoladze
, matemaatilise majandusteaduse õppekava 2. aasta magistrant (2000 eurot)
Jaan Looga
, majandusteaduse õppekava 4. aasta doktorant (2000 eurot)
Eneli Kindsiko
, majandusteaduskonna kvalitatiivuuringute teadur (2000 eurot)
Anoosha Khadija Zahid
, matemaatilise majandusteaduse õppekava 2. aasta magistrant (2000 eurot)

Stipendiumi kirjeldus:

Mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrante, doktorante, teadureid ja õppejõude, et kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Eesti majandusteadusele.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kuni viis 2000 euro suurust stipendiumit.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppeedukus (magistrandid, doktorandid), erialane tulemuslikkus ning ühiskondlik tegevus.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2018 (k.a)

Stipendium antakse üle:

29. novembril toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55554 0773 (Triin Vakker)