2018. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi eesmärgiks on toetada eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel välismaal asuvates õppe- ja teadusasutustes (üliõpilasvahetuses osalemine, erialane enesetäiendamine täienduskoolitustel, konverentsidel vm sarnasel osalemine).

Stipendiumite arv ja suurus:

Stipendiumideks jagatakse välja kuni 13 500 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi(de)le saavad kandideerida:

  • Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja magistrandid, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega;
  • Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid;
  • Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks taotleja õppeedukus (magistrandid, doktorandid), motivatsioon edasiõppimiseks ja tulevikuplaan omandatud teadmiste rakendamiseks Eestis. Arvesse võetakse ka taotleja ühiskondlikku tegevust ja aktiivsust üliõpilaskonnas.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, ülevaadet erialasest teadustegevusest, stipendiumi kasutamise eelarvet, õppejõu soovitust). Täitmata võib jätta taotlusvormi punkti: ‘Kirjeldage enda majanduslikku hetkeolukorda’;
  • vastuvõtva kõrgkooli/teadusasutuse kinnitus või konverentsil osalemise kinnitus (saab lisada elektroonsele taotlusele).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2018 (k.a)

Stipendium antakse üle:

29. novembril toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)