2018. aasta Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018. aasta Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium

Stipendiumi laureaat:

  • Kadri Bruus, sotsiaalteaduste valdkonna klassiõpetaja õppekava 4. aasta üliõpilane

Stipendiumi tutvustus: 

Tartu Ülikooli rektor professor Volli Kalm asutas 2012. aastal stipendiumi õpetajakoolituse õppekaval õppivale üliõpilasele. Stipendiumifondi eesmärgiks on aidata kaasa õpetajakutse tunnustamisele Eesti ühiskonnas ning toetada õpetajakoolituse üliõpilasi nende õppe- ja uurimistöös.

Kandideerimise nõuded:

Taotleda saavad Tartu Ülikooli kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad majanduslikku abi vajavad üliõpilased.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust (õppetaseme kaalutud keskmine hinne üle positiivsete tulemuste peaks olema vähemalt 4,0) ja majanduslikku olukorda.

Stipendiumi suurus:

Üks 1350 euro suurune stipendium

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • andmed perekonna suuruse ja koosseisu kohta;
  • bakalaureusetaseme esmakursuslastel gümnaasiumi hinnetelehe koopia 

Lisadokumendid tuleb lisada elektroonilisele taotlusele.

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2018 (k.a)

Stipendium antakse üle:

29. novembril toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)