2018. aasta Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018. aasta Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on soodustada eestikeelse terminiloome arendamist ning tunnustada ja väärtustada vastavas valdkonnas tegutsevate õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste terminoloogiaalast tööd.

Stipendiumite arv ja suurus:

Stipendiumifondi suurus on 4000 eurot. Stipendiumide arvu ja suuruse otsustab ekspertkomisjon. 

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida kõigi avalik-õiguslike kõrgkoolide, rakenduskõrgkoolide ja kutsekoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti keele terminoloogiat oma eriala teadustöö osana.

Stipendiumi määramisel arvestatakse teadustöö mõju Eesti terminoloogia arendamisele, terminikasutust, töö akadeemilist taset ja olulisust ning stipendiumi kasutamise eesmärki.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • taotlusele tuleb lisada teadustöö lühikokkuvõte (resümee),  üliõpilastel juhendava õppejõu, teistel teaduskonna/instituudi või teadusasutuse juhi soovitus koos tema kontaktandmetega (elektroonilise taotluse osa - lisada tuleb vaid soovitaja nimi ja e-posti aadress ning pärast taotluse esitamist läheb sisestatud aadressile automaatkiri lingiga, mille kaudu soovitaja saab soovituskirja ise üles laadida) ning muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Taotlemise tähtaeg:

15. september 2018

Stipendium antakse üle:

Rahvusülikooli aastapäeva raames toimuval TÜ Sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul detsembri alguses.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)