2017/2018. õppeaasta esimesed stipendiumikonkursid on avatud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

TÜ sihtasutuse stipendiumid septembris 2017:

  • Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendiumkuni neli 2000 euro suurust stipendiumit. Vähemalt kaks stipendiumi antakse esimese aasta üliõpilastele.

Stipendiumile saavad kandideerida kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja inglisekeelsetel magistriõppekavadel õppivad üliõpilased, kes on olnud Eesti alalised residendid vähemalt kolm eelnevat aastat, kusjuures alalise residendi staatusega võrdsustatakse üldhariduse diplomi omandamine Eestis. Taotluste esitamise tähtaeg on 18. september 2017.

Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

  • Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise stipendium – 1 stipendium 500 eurot.

Stipendiumile saavad kandideerida jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid (üliõpilased, magistrandid ja doktorandid). Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2017.

Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

  • Peeter Põllu stipendium – 1 stipendium 1920 eurot.

Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse erialade üliõpilased (alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes), kes on edukad õppe- ja teadustöös ning on tulemuslikult kaasa löönud pedagoogika alases arendustegevuses. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2017.

Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

  • Flory ja Erich Kalve stipendium – 1 stipendium 1500 eurot.

Stipendiumile saavad taotlusi esitada majandusteaduskonna edukad üliõpilased kõigilt õppetasemetelt ning noorteadurid. Võrdsete kandidaatide puhul on eeliseks kuulumine Korp. Põhjalasse. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2017.

Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

  • August Parise stipendium – 1 stipendium 1000 eurot.

Stipendiumile saavad taotlusi esitada loodus- ja täppisteaduste valdkonna keemia instituudi edukad magistritaseme üliõpilased, kelle õppe- või teadustöö on seotud keskkonnakeemiaga. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2017.

Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

  • Gerda Spohri stipendium – 1 stipendium 1000 eurot.

Stipendiumile saavad taotlusi esitada TÜ füüsika instituudi magistrandid ja doktorandid, kelle õppe- või teadustöö on seotud keskkonnakaitsega. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2017.

Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

  • Cleveron AS-i stipendium2 stipendiumit á 2000.

Stipendiumile saavad kandideerida arvutitehnika bakalaureuseõppekava, robootika ja arvutiteaduse inglisekeelse magistriõppekava, füüsika bakalaureuse- ja magistriõppekavade ning informaatika bakalaureuse- ja magistriõppekavade üliõpilased, kes viivad läbi oma praktikad Cleveron AS'is ja peale kraadi omandamist Tartu Ülikoolis asuvad vastastikusel kokkuleppel tööle Cleveron AS või ettevõtte tütarettevõtetes. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2017.

Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks 2017 Tartu Ülikooli sihtasutusele.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)