2017. aasta professor Marika Mikelsaare stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta professor Marika Mikelsaare stipendium

2017. aasta professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise stipendiumi pälvis Hanna Kadri Metsvaht, arstiteaduse õppekava 4. aasta üliõpilane.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid.

Stipendiumi suurus:

Üks 500 euro suurune stipendium

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlusvorm sisaldab ka ülevaadet taotleja erialasest jateaduslikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • taotluse aluseks oleva artikli kokkuvõte või konverentsil esitatava teadustöö teesid (lisada stipendiumitaotlusele).

Taotlemise tähtaeg:

1. oktoober 2017 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Oktoobri alguses toimuval arstiteaduskonna aastapäevale pühendatud dekaani vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)