2017. aasta Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium

2017. aasta Eesti kindlustusseltside liidu stipendiumi pälvisid järgmised üliõpilased:

Kerli Mägi, finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant
Perttu Narvik, finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant
Pirge Kaasik, finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant
Laura Kruusmann, finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja ingliskeelsetel magistriõppekavadel õppivate üliõpilaste õpinguid ning ühtlasi kindlustada vastava eriala spetsialistide järelkasv Eestis. Stipendiumi rahastab Eesti Kindlustusseltside Liit.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kuni neli 2000 euro suurust stipendiumit. Vähemalt kaks stipendiumi antakse esimese aasta üliõpilastele.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja ingliskeelsetel magistriõppekavadel õppivad üliõpilased, kes on olnud Eesti alalised residendid vähemalt kolm eelnevat aastat, kusjuures alalise residendi staatusega võrdsustatakse üldhariduse diplomi omandamine Eestis.

Stipendiumi määramisel võetakse arvesse taotleja erialane motivatsioon ja akadeemiline edukus.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

18. september 2017 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumid makstakse välja võrdsete maksetena (200€ kuus) 10 kuu jooksul (septembrist juunini k.a). Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist. Stipendiaadid on oodatud detsembri alguses toimuvale TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtule.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)