2017. aasta Peeter Põllu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Peeter Põllu stipendium

2017. aasta Peeter Põllu stipendiumi pälvis Riin Tammiste, põhikooli mitme aine õpetaja õppekava 2. aasta magistrant.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi, teadusliku uurimistöö tulemuslikkust ja osalemist pedagoogika alases arendustegevuses.

Stipendiumi suurus:

Üks 1920 euro suurune stipendium

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • ülevaade pedagoogika-alasest arendustegevusest (saab lisada taotlusele).

Taotlemise tähtaeg:

1. oktoober 2017 (k.a)

Stipendium antakse üle:

26. oktoobril toimuval Peeter Põllu päeval, haridusteaduste instituudis, Salme 1a, Tartu. Stipendiaadil palutakse üleandmisel teha ka 10-minutiline ettekanne/esinemine. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)