2017. aasta Flory ja Erik Kalve stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Flory ja Erik Kalve stipendium

2017. aasta Flory ja Erik Kalve stipendiumi pälvis Ott Salmar, ettevõtluse ja tehnoloogiajuhtimise õppekava 2. aasta magistrant.

Stipendiumi kirjeldus:

Fondi eesmärk kitsamas tähenduses on teadusliku uurimistöö edendamine ning noorte teadlaste ja üliõpilaste toetamine Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas nende edasiõppimisel, sh. enesetäiendamisel Põhjamaades.

Stipendiumi suurus:

Üks 1500 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad taotlusi esitada majandusteaduskonna edukad üliõpilased kõigilt õppetasemetelt ning noorteadurid. Võrdsete kandidaatide puhul on eeliseks kuulumine Korp. Põhjalasse.

Stipendiumi määramisel võetakse arvesse taotleja erialalist edukust ning ühiskondlikku tegevust.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

1. oktoober 2017 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Detsembri alguses toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)