TÜ Sihtasutuse kevadsemestri esimesed konkursid on avatud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Edith Reimani stipendium – 1 stipendium 1500 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima kõigi Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilased, kelle sotsiaal- või humanitaarvaldkonnas tehtav teadustöö on seotud järgmiste väärtustega: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2018.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Ahti Pae stipendium - 1 stipendium 1000 eurot

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikoolis põhieralana ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust, riigiteadusi või sotsioloogiat õppivad bakalaureuseõppe üliõpilased alates 3. semestrist.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2018
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Karine ja Martin Koobase stipendium – 4 stipendiumit á 1500 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2018.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt... 

Professor Olevi Kulli mälestusstipendium – 1 stipendium 1500 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima kõikide Eesti avali-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase õppeaasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased. Stipendiumi eest on võimalik finantseerida osalemist rahvusvahelistel teadusnõupidamistel ning töötamist välismaa teadusasutuste juures.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2018.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium üks stipendium 5000 eurot

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga. Stipendiumi eesmärgiks on toetada biomeditsiinialaseid avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustöid.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2018.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Ruth Käbini nimeline stipendium - 2 stipendiumit á 1000 eurot

Stipendiumit saavad taotleda: TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased õppe- ja teadustöö vahendite muretsemiseks ja üliõpilaste vahetusprogrammide toetuseks teiste riikidega ning Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts toetusena osalemiseks rahvusvahelistes organisatsioonides.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2018.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt... 

Nadia Walteri stipendium - kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumit

Taotleda saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2018
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Perekond von Tschishevsky Mälestusfondi stipendium - kuni kolm 1000 euro suurust stipendiumit

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledźi edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu Kolledźi kõikide erialade eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2018.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Elektroonilised taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks 2018 Tartu Ülikooli sihtasutusele.

Kuni 10. maini kestab ka digihariduse konkurss, mille eesmärk on täiendada Vikipeediat eestikeelsete majandusvaldkonna artiklitega. Osalema on kutsutud kõik, kes püüavad koostada või tõlkida vikiartikleid, mis käsitlevad majandusteemasid ja -isikuid. Parimaid premeerib Swedbank ning auhinnafond on 1800 eurot. Osalemiseks on vaja registreeruda Vikipeedia kasutajaks, leida sobiv teema või artikkel ning asuda kirjutama.
Täpsem info konkursil osalemise kohta on leitav siit.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)