2018. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Fondi eesmärk on tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilaste (sh magistrandid ja doktorandid) biomeditsiinialast avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööd.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 5000 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teadustööd on eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • ülevaade eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööst ja põhjendus, kuidas see seondub biomeditsiini valdkonnaga (kuni 2 lk);
  • juhendava õppejõu soovitus (elektroonilise taotluse osa - vajalik lisada vaid soovitaja e-maili aadress ning pärast taotluse esitamist läheb vastavale aadressile automaatkiri palvega üles laadida soovituskiri);
  • muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Taotluses võib jätta täitmata punkti 7. "Stipendiumi kasutamise eelarve".

Taotlemise tähtaeg:

1. aprill 2018

Stipendium antakse üle:

Arstiteaduskonna aastapäeva ürituste raames toimuval TÜ meditsiiniteaduste valdkonna dekaani vastuvõtul.


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)