TÜ sihtasutuse sügisesed stipendiumikonkursid on avatud! — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb sisestada TÜ sihtasutuse kodulehel või esitada vabavormilisena, stipendiumite puhul, kus seda on eraldi nõutud. 

Raefondi preemia esildised palume saata samaks kuupäevaks TÜ sihtasutusele sisepostiga või aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu.

Alati võib küsimustega pöörduda ka otse sihtasutusse tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno) või saata meile e-kiri tysiht@ut.ee 

Kandideeri julgelt ise ja ära unusta esitamast oma tublit kolleegi Raefondi preemiale!

STIPENDIUMIKONKURSID OKTOOBRIS 2017

Tartu Raefondi stipendiumid – 9 stipendiumit á 700 eurot.

Üliõpilase stipendiumi saavad taotleda Tartust pärit edukad üliõpilased (keskmine hinne vähemalt 4,0) oma õppe- ja teadustöö toetuseks. Välisüliõpilase stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli õppekavadel Tartus õppivad välisüliõpilased. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

Ants ja Maria Silvere ja Sigfried Panti stipendiumid – 12 stipendiumit á 1500 eurot.

Taotleda saavad kõikide erialade kõigi tasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

Hea Tahte Fondi stipendium – 1 stipendium 1 350 eurot.

Taotleda saavad kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Stipendiumi rahastab Tartu Ülikooli rektor prof. Volli Kalm igakuiste maksetena. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

Jüri Uluotsa stipendium - 1 stipendium 3000 eurot.

Taotleda saavad Tartu Ülikooli doktorandid või doktorikraadi kaitsnud kuni 41.aastased teadurid ja õppejõud, kelle teadustöö on seotud Eesti riiklusega kõige laiemas tähenduses (riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alal). Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid – stipendiumifond on kuni 13 500 eurot.

Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

Professor Lembit Allikmetsa stipendium - üks 1000 euro suurune stipendium põhiõppe üliõpilastele ja üks 3000 euro suurune stipendium doktoriõppe üliõpilastele.

Taotleda saavad TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased (alates 3. aastast) ning farmakoloogia eriala arstiharidusega doktorandid (alates 3. aastast). Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium 1 stipendium 1000 eurot.

Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

Professor Ülo Leppiku stipendium – 1 stipendium 3000 eurot.

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

Hilda ja Harry Mägi stipendium – 1 stipendium 2000 eurot.

Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid ja noorteadlased kuni 41. eluaastani, kelle õpingud või teadustöö kuulub kliinilise meditsiini valdkonda. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

Liisa Kolumbuse stipendiumid – 3 stipendiumi á 2500 eurot.

Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane- ja teadustegevus ning selle tähtsus rahva tervishoiule. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

Carl Schmidti teaduspreemia - 1 preemia 1500 eurot.

Preemiale on oodatud kandideerima keemia ja meditsiini ajaloo valdkonna uurijad Tartu Ülikoolis, kellel on ilmunud vastavateemaline monograafia või artiklite seeria (eelistatavalt kahe viimase aasta jooksul. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

Atko-Meeme Viru stipendium – 1 stipendium 2 000 eurot.

Taotleda saavad Tartu Ülikooli alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

Fred Kudu stipendium – 1 stipendium 960 eurot.

Fred Kudu stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli kõikide õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased, kes omavad kergejõustiku edendamises väljapaistvaid tulemusi. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust kergejõustiku edendamisse sportlasena, treeningrühmade juhendajana, võistluste ja muude spordiürituste korraldajana, spordikohtunikuna, Eesti koondvõistkonda toetava teadusgrupi liikmena jms. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Ole Golubjatnikovi stipendium – 1 stipendium 1300 eurot.

Taotleda saavad loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

Voldemar Jaanbergi stipendium – 5 stipendiumit á 2000 eurot.

Taotleda saavad majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

Karl ja Erika Inno stipendium – 1 stipendium 1300 eurot.

Taotleda saavad majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö teema on seotud ühistegevuse ja selle arendamisega. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

Reet Montoneni stipendium1 stipendium 650 eurot.

Taotleda saavad sotsiaalteaduste valdkonna psühholoogia eriala edukad magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud või on spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

Corpore kommunikatsioonistipendium – 2 stipendiumit á 1000 eurot.

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

Arno Mägi stipendium – 1 stipendium 2 000 eurot.

Taotleda saavad TÜ õigusteaduskonna kõigi tasemete üliõpilased, kes omavad silmapaistvaid tulemusi õppe- ja teadustöös. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

Anu Raua stipendium - stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon, ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 1000 eurot.

Taotleda saavad Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november. 

Valter Niiluse stipendium - 1 stipendium 1000 eurot.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikoolis läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivad bakalureuseõppe üliõpilased (alates 3. semestrist), magistrandid ja doktorandid. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks 2017 Tartu Ülikooli sihtasutusele.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, e-mail: tysiht@ut.ee, tel 7375852 või 56 571 221 (Katrin Linno)