2017. aasta Hea Tahte Fondi stipendium õpetajakoolituse üliõpilastele

Kandideerimise nõuded:

Taotleda saavad Tartu Ülikooli kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad majanduslikku abi vajavad üliõpilased.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ja majanduslikku olukorda.

Stipendiumi suurus:

Üks 1350 euro suurune stipendium

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • andmed perekonna suuruse ja koosseisu kohta;
  • esmakursuslastel gümnaasiumi lõputunnistuse koopia.

Lisadokumendid tuleb lisada elektroonilisele taotlusele.

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2017 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Detsembri alguses toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)