TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiumikonkursid on avatud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Kuni 1. novembrini  saab taotlusi esitada TÜ Sihtasutuse stipendiumitele, mida jagatakse kahekümne viiest erinevast fondist kokku üle 100 tuhande euro suuruses summas.

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb  sisestada TÜ sihtasutuse kodulehel oleva elektroonilise taotlusvormi kaudu.

Raefondi preemia esildised palume saata samaks kuupäevaks TÜ sihtasutusele sisepostiga või aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu.

Kogu informatsioon  stipendiumikonkursside kohta on üleval sihtasutuse kodulehel ning info jõuab ka teaduskondade kodulehtedele, listidesse ja teistesse infokanalitesse. Samuti ilmub vajalik teave oktoobrikuu ajakirjas UT.

Alati võib küsimustega pöörduda ka otse sihtasutusse tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn) või saata meile e-kiri tysiht@ut.ee

KANDIDEERI JULGELT ISE  JA ÄRA UNUSTA ESITAMAST OMA TUBLIT KOLLEEGI RAEFONDI PREEMIALE!

STIPENDIUMIKONKURSID OKTOOBRIS 2016

Tartu Raefondi stipendiumid   – 10 stipendiumit á 640 eurot, ja 3000 eurot töötajate ja õppejõudude stipendiumiteks. Üliõpilase stipendiumi saavad taotleda Tartust pärit edukad üliõpilased (keskmine hinne vähemalt 4,0) oma õppe- ja teadustöö toetuseks. Välisüliõpilase stipendiumi  saavad taotleda Tartu Ülikooli õppekavadel Tartus õppivad välisüliõpilased. Töötajate ja õppejõudude stipendiumid on mõeldud Tartu Ülikooli õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest. Loe lähemalt...

Ants ja Maria Silvere ja Sigfried Panti stipendiumid – 12 stipendiumit á 1500 eurot. Taotleda saavad kõikide erialade kõigi tasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi. Loe lähemalt...

Tartu Ülikooli Seitsmenda Samba Fondi stipendium – 1 stipendium 3000 eurot. Taotleda saavad kõigi teaduskondade edukad bakalureuseõppe üliõpilased (alates 2. aasta), magistrandid ja doktorandid. Loe lähemalt…

Hea Tahte Fondi stipendium – 1 stipendium 1 350 eurot. Taotleda saavad kõikidel  õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Stipendiumi rahastab Tartu Ülikooli rektor prof. Volli Kalm igakuiste maksetena. Loe lähemalt...

Jüri Uluotsa stipendium - 1 stipendium 2000 eurot. Taotleda saavad Tartu Ülikooli doktorandid või doktorikraadi kaitsnud kuni 41.aastased teadurid ja õppejõud, kelle teadustöö on seotud Eesti riiklusega kõige laiemas tähenduses (riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alal). Loe lähemalt...

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid – stipendiumifond on kuni 13 000 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga. Loe lähemalt...

Laste Kliiniliste Uuringute fondi stipendium – 1 stipendium 950 eurot. Taotleda saavad laste kliiniliste uuringutega tegelevad  õppejõud, doktorandid ja arst-residendid, oma jooksval aastal avaldatud, ette kantud või avaldamiseks/ettekandmiseks esitatud teadustöödega. Loe lähemalt...

Professor Lembit Allikmetsa stipendium - üks 1000 euro suurune stipendium põhiõppe üliõpilastele ja üks 3000 euro suurune stipendium doktoriõppe üliõpilastele. Taotleda saavad TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased (alates 3. aastast) ning farmakoloogia eriala arstiharidusega doktorandid (alates 3. aastast). Loe lähemalt...

Dr. Leander-Georg Vehiku stipendium - 1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilased (eesti päritolu), kes õpivad arstiteaduse õppekaval. Loe lähemalt...

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium 1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös. Loe lähemalt...

Professor Ülo Leppiku stipendium – 1 stipendium 3000 eurot. Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks. Loe lähemalt...

Hilda ja Harry Mägi stipendium – 1 stipendium 2000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid, kraadiõppurid ja noorteadlased kuni 41. eluaastani. Stipendiumi eesmärk on toetada arstiteaduslikke uurimisi ja õpinguid. Loe lähemalt…

Liisa Kolumbuse stipendiumid – 2 stipendiumi á 2500 eurot. Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane- ja teadustegevus ning selle tähtsus rahva tervishoiule. Loe lähemalt…

Atko-Meeme Viru stipendium – 1 stipendium 2 000 eurot. Taotleda saavad Tartu Ülikooli alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas. Loe lähemalt...

Fred Kudu stipendium – 1 stipendium 960 eurot. Taotleda saavad TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kõikide õppetasemete edukad üliõpilased. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust kergejõustiku edendamisse sportlasena, treeningrühmade juhendajana, võistluste ja muude spordiürituste korraldajana, spordikohtunikuna, Eesti koondvõistkonda toetava teadusgrupi liikmena jms. Loe lähemalt...

Reet Montoneni stipendium1 stipendium 650 eurot. Taotleda saavad sotsiaalteaduste valdkonna psühholoogia eriala edukad magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud või on spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale. Loe lähemalt...

Corpore kommunikatsioonistipendium – 2 stipendiumit á 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased. NB! Taotluste esitamise tähtaega on pikendatud 13. novembrini! Loe lähemalt…

Arno Mägi stipendium – 1 stipendium 2 000 eurot. Taotleda saavad TÜ õigusteaduskonna kõigi tasemete üliõpilased, kes omavad silmapaistvaid tulemusi õppe- ja teadustöös. Loe lähemalt...

Urmas Sõõrumaa stipediumi - 2 stipendiumi á 1600 eurot. Taotleda saavad TÜ õigusteaduskonna kõikide tasemete edukad üliõpilased (alates 3. semestrist), kes omavad silmapaistvaid tulemusi õppe- ja teadustöös, on tulemuslikult  kaasa löönud õigusteadusalases arendustegevuses ja on ühiskondlikult aktiivsed inimesed. Loe lähemalt...

Eduard ja Eero Raigi stipendium – 2 stipendiumi á 1500 eurot. Taotleda saavad TÜ õigus- ja majandusteaduskonna kõigi tasemete edukad üliõpilased. Loe lähemalt…

Karl ja Erika Inno stipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Taotleda saavad majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö teema on seotud ühistegevuse ja selle arendamisega. Loe lähemalt…

Voldemar Jaanbergi stipendium – 5 stipendiumit á 2000 eurot. Taotleda saavad majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud. Loe lähemalt…

Anu Raua stipendium - stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon, ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 1000 eurot. Taotleda saavad Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega. Loe lähemalt...

Ole Golubjatnikovi stipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Taotleda saavad loodus- ja täppisteaduste valdkonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse. Loe lähemalt...

Riigi Kinnisvara AS stipendium - 1818 euro suurune stipendium magistriõppe üliõpilastele ja üks 2727 suurune stipendium doktoriõppe üliõpilastele. Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud järgmiste teemadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine. NB! Taotluse esitamise tähtaeg on 30. oktoober 2016. Loe lähemalt...


Taotlused stipendiumitele  kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks 2016 Tartu Ülikooli sihtasutusele.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, e-mail: tysiht@ut.ee, tel 7375852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)