Tartu Ülikooli Sihtasutus ootab üliõpilasi sügissemestri stipendiumidele kandideerima — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Tartu Ülikooli Sihtasutuse sügissemestri stipendiumifondi suurus on ligi 142 000 eurot. Praegu on käimas 22 stipendiumikonkurssi eri õppekavade üliõpilastele ja lisandumas on veel mõni. Stipendiumi taotlemiseks on tarvis täita enne stipendiumikonkursi tähtaja saabumist Tartu Ülikooli Sihtasutuse koduleheküljel elektrooniline stipendiumitaotlus.

Mitme stipendiumi on tähtaeg on juba 1.oktoobril. Uus Roman Ringi tehisintellekti nimeline stipendiumifond ootab kandideerima Tartu Ülikooli arvutiteaduse ning matemaatika ja statistika instituudi bakalaureuse üliõpilasi, kelle õppetöö on seotud tehisintellekti valdkonnaga. Välja antakse Üks 5000 euro suurune stipendium. Peeter Põllu stipendium ootab kandidaate kõikidest Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilasi alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi. Stipendiumi suuruseks on 2000 eurot, mis määratakse ühele inimesele. Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium on suunatud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilastele, magistrantidele või doktorantidele, kes on antud aastal andnud olulise panuse meditsiinilise mikrobioloogiaga seotud teadustöösse. 500 eurone stipendium määratakse ühele inimesele.

Rohkem stipendiumeid leiab Tartu Ülikooli Sihtasutuse kodulehelt.

Sihtasutus on heade akadeemiliste eeldustega üliõpilaste õpinguid toetanud alates 1997. aastast. „Meie eesmärk on aidata üliõpilastel pühenduda õppetööle ning samal ajal oma olme- ja õppekuludega toime tulla,“ ütles sihtasutuse juhataja Katriin Fisch-Uibopuu.

Tartu Ülikooli Sihtasutus on heategevuslik fond, mille juurde on võimalik luua oma stipendiumifond nii eraisikul kui ka ettevõtetel.