2023. aasta professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2023. aasta professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia alase teadustöö autorid.

Stipendiumi taotleja peab olema Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilane, magistrant või doktorant, kes on antud aastal andnud olulise panuse meditsiinilise mikrobioloogiaga seotud teadustöösse.

Stipendiumi suurus:

Üks 500 euro suurune stipendium.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlusvorm sisaldab ka ülevaadet taotleja erialasest ja teaduslikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • taotluse aluseks oleva artikli kokkuvõte või konverentsil esitatava teadustöö teesid (lisada stipendiumitaotlusele).

Taotlemise tähtaeg:

1. oktoober 2023 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Oktoobris toimuvatel arstiteaduskonna aastapäevale pühendatud sündmuste raames. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.