Sihtasutuse stipendiumikonkursid märtsis 2016 — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Alates 1. märtsist ootame taotlusi järgmistele TÜ sihtasutuse stipendiumitele:

Edith Reimani stipendium – 1 stipendium 1500 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima kõigi Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilased, kelle sotsiaal- või humanitaarvaldkonnas tehtav teadustöö on seotud järgmiste väärtustega: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

KPMG stipendium – 1 stipendium 1300 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kellel on väga hea õppeedukus, aktiivne valmisolek kohtuda KPMG Baltics OÜ esindajatega.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

Professor Olevi Kulli mälestusstipendium – 1 stipendium 1000 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima kõikide Eesti avali-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase õppeaasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased. Stipendiumi eest on võimalik finantseerida osalemist rahvusvahelistel teadusnõupidamistel ning  töötamist välismaa teadusasutuste juures.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

Nadia Walteri stipendium - kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumit

Taotleda saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna (v.a sporditeaduste ja füsioteraapia) doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

Perekond von Tschishevsky Mälestusfond - kuni viis 1000 euro suurust stipendiumit

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledźi edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu Kolledźi kõikide erialade eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

Helga ja Elmar Minnuse mälestusfondi stipendium - 1 stipendium 1000 eurot

Helga ja Elmar Minnuse mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilaste ning noorte teadlaste ja õppejõudude õpinguid ja enesetäiendamist Rootsi ülikoolides. Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli üliõpilane, noor teadlane või õppejõud (vanus kuni 41.a). Muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud Eesti traditsiooniliste üliõpilasorganisatsioonide liikmed. Stipendiumi saavad taotleda ka üliõpilasorganisatsioonid osalemiseks akadeemilistel üritustel Rootsis.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

Elektroonilised taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks 2016 Tartu Ülikooli sihtasutusele.

NB! Vaata ka rubriiki kuidas stipendiumit taotleda

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: tysiht@ut.ee, tel 7375852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)