Eesti Geoinformaatika Selts loob TÜ Sihtasutuse juurde uue stipendiumi — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Stipendiumiga toetatakse õpinguid välisülikoolide programmiõppes, üliõpilasvahetuses osalemist või erialast enesetäiendamist täienduskoolitustel, konverentsidel vm sarnaste tegevuste raames.

Stipendiumifondi suurus on 1000 eurot. Stipendiumi võib taotleda reisikulude, õppematerjalide, laborikulude, osalustasud jms katmiseks. Stipendiumi summa ja stipendiumide arvu otsustab stipendiumikomisjon.

Stipendiaat nõustub esinema suulise või posterettekandega stipendiumi abil omandatud erialastest teadmistest/oskustest/ kogemustest Eesti Geoinformaatika Seltsi aastakonverentsil ja suulise ettekandega Eesti Geoinformaatika Seltsi suveülikoolis.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada TÜ Sihtasutuse kodulehel elektrooniline stipendiumitaotlus ning taotlusele tuleb lisada kinnituskiri välisülikoolilt või õppeasutuselt.

Stipendiumi täpsem kirjeldus on leitav TÜ Sihtasutuse veebilehelt.

Täpsem informatsioon:
Katrin Linno, TÜ Sihtasutuse stipendiumikonkursside koordinaator, tel 737 5852 või 5657 1221, katrin.linno@ut.ee