2018. aasta Eesti Geoinformaatika Seltsi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018. aasta Eesti Geoinformaatika Seltsi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eeesmärk on toetada geoinformaatika, kartograafia ja nendega lähedalt seotud erialade üliõpilaste või sarnases valdkonnas töötavate spetsialistide enesetäiendamist välismaal ning aidata kaasa tudengite ja eriala spetsialiste karjääri arengule ning mitmekülgsete kogemuste omandamisele. Stipendiumi väljaandmist toetab Eesti Geoinformaatika Selts.

Stipendiumite arv ja suurus:

Stipendiumifondi suurus on 1000 eurot. Stipendiumi võib taotleda reisikulude, õppematerjalide, laborikulude, osalustasud jms katmiseks. Stipendiumi summa ja stipendiumide arvu otsustab stipendiumikomisjon.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida geoinformaatika, kartograafia ja nendega lähedalt seotud erialade üliõpilased või sarnases valdkonnas töötavad vähemalt ühe aastase töökogemusega spetsialistid. Stipendiumiga toetatakse õpinguid välisülikoolide programmiõppes, üliõpilasvahetuses osalemist või erialast enesetäiendamist täienduskoolitustel, konverentsidel vm sarnaste tegevuste raames.

Stipendiumi taotlemise tingimused:
a.     Programmiõppes, üliõpilasvahetuse või täiendusõppe raames välisülikoolis õppides peab taotleja esitama vastava õppe- või teadusasutuse kinnituskirja;
b.     Programmiõppes, üliõpilasvahetuses või täiendkoolituses õppides peavad vähemalt poole ettenähtud õppekoormusest sisaldab geoinformaatika või kartograafiaga seotud õppeained.
c.     Stipendiumi saaja ei tohi olla Eesti Geoinformaatika Seltsi juhatuse liige;
d.     Stipendiaat nõustub esinema suulise või posterettekandega stipendiumi abil omandatud erialastest teadmistest/oskustest/ kogemustest Eesti Geoinformaatika Seltsi aastakonverentsil ja suulise ettekandega Eesti Geoinformaatika Seltsi suveülikoolis.

Kandideerimiseks esita:

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada elektrooniline stipendiumitaotlus, mis sisaldab andmeid taotleja kohta ning motivatsioonikirja (kuni 250 sõna). Taotlusele tuleb lisada kinnituskiri välisülikoolilt või õppeasutuselt. Õppejõu soovituskirja esitamine ei ole kohustuslik.

Taotlemise tähtaeg:

1. mai 2018

Stipendium antakse üle:

Stipendiaadid selguvad 1. juuniks ning stipendiumid antakse üle juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)