Asutatakse professor Peeter Tulviste mälestusfond — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Mälestusfondi loomise eesmärk on eelkõige jäädvustada väärikal moel professor Tulviste mälestust ning toetada ja tunnustada üliõpilasi ja noorteadlasi, kes on ühiskondlikult aktiivsed ning panustavad oma silmapaistva õppe- ja teadustööga Eesti ühiskonna edendamisse.

Tartu ülikooli rektor professor Volli Kalm rõhutas, et Tartu ülikool jääb möödunud kevadel meie seast lahkunud Peeter Tulvistet alatiseks tänuga meenutama. “Tulviste oli erakordne isik, kelle panus Tartu ülikooli, Tartu linna, kogu Eesti ühiskonna ja riigi heasse käekäiku väärib tunnustamist ja igakülgset jäädvustamist. Mälestusfondi loomisega saame sümboolselt tasuda väikese osa ülikooli tänuvõlast oma endise rektori ees,” sõnas Kalm. Samuti avaldas rektor lootust, et fondist makstavate toetustega saab ülikool paremini kindlustada järelkasvu ka Tulviste teadustööle.

Professor Peeter Tulviste mälestusfond moodustub Rotary Klubi, Tartu linnavalitsuse ning teiste ettevõtete, organisatsioonide ja eraisikute annetustest. Fondi hakkab haldama Tartu ülikooli sihtasutus, luues selle põhjal stipendiumifondi ning korraldades regulaarseid stipendiumikonkursse.

Esimene stipendium loodetakse üle anda juba Eesti Vabariigi 100. aastapäeva aktusel koos Lennart Meri teadustöö auhinna ja Ernst Jaaksoni mälestusstipendiumiga.

Stipendium on mõeldud Tartu ülikooli liikmetele kõikidest valdkondadest, kes oma teadustööga on andnud olulise panuse inimese kultuurilise olemuse mõistmisesse. Kandidaatide uurimistöö võiks ühendada eri teadusalasid ja kombineerida teadustöö metoodikaid uudsel moel.
 
Professor Peeter Tulviste (28. oktoober 1945–11. märts 2017) oli silmapaistev akadeemiline liider ja ülikoolijuht, tuntud ühiskonnategelane ja Eesti ühiskonna eestkõneleja. Tema teadustöös on kesksel kohal kultuuri ja mõtlemise seosed.
Aastatel 1993–1998 oli professor Tulviste Tartu ülikooli rektor. Samuti oli ta on riigikogu liige ning Tartu linnavolikogu liige ja esimees. Aastal 2015 nimetati ta Tartu aukodanikuks. Lisaks oli ta Tartu Suure Tähe kavaler ning teda on autasustatud Riigivapi IV ja III klassi teenetemärgiga.

Stipendiumifondi toetuseks saab anda oma panuse Tartu ülikooli sihtasutuse annetuskeskkonnas.

Professor Peeter Tulviste mälestusfondi statuudi allkirjastamine toimub reedel, 27. oktoobril kell 16 Tartu ülikooli senati saalis, kus samast päevast alates leiab püsiva asupaiga ka Elo-Mai Mikelsaare maalitud portree Peeter Tulvistest.

Lisainfo:

Volli Kalm
rektor
737 5601
rektor@ut.ee

Triin Vakker
TÜ sihtasutuse juhataja
737 5852
triin.vakker@ut.ee