Professor Peeter Tulviste mälestusfond

Mälestusfondi loomise eesmärk on eelkõige jäädvustada väärikal moel professor Tulviste mälestust ning toetada ja tunnustada üliõpilasi ja noorteadlasi, kes on ühiskondlikult aktiivsed ning panustavad oma silmapaistva õppe- ja teadustööga Eesti ühiskonna edendamisse. 

Mälestusfondi loomisega saame sümboolselt tasuda väikese osa ülikooli tänuvõlast oma endise rektori ees ja fondist makstavate toetustega kindlustada järelkasvu ka Tulviste teadustööle. Mälestusfond moodustub Rotary Klubi, Tartu linnavalitsuse ning teiste ettevõtete, organisatsioonide ja eraisikute annetustest.

Professor Peeter Tulviste mälestusfondi stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli liikmetele kõikidest valdkondadest, kes oma teadustööga on andnud olulise panuse inimese kultuurilise olemuse mõistmisesse. Kandidaatide uurimistöö võiks ühendada eri teadusalasid ja kombineerida teadustöö metoodikaid uudsel moel. 

Esimene stipendium loodetakse üle anda juba Eesti Vabariigi 100. aastapäeva aktusel koos Lennart Meri teadustöö auhinna ja Ernst Jaaksoni mälestusstipendiumiga.

Professor Peeter Tulviste (28. oktoober 1945–11. märts 2017) oli silmapaistev akadeemiline liider ja ülikoolijuht, tuntud ühiskonnategelane ja Eesti ühiskonna eestkõneleja. Tema teadustöös on kesksel kohal kultuuri ja mõtlemise seosed. Aastatel 1993–1998 oli prof Tulviste Tartu Ülikooli rektor. Samuti oli ta on riigikogu liige ning Tartu linnavolikogu liige ja esimees. Aastal 2015 nimetati ta Tartu aukodanikuks. Lisaks oli ta Tartu Suure Tähe kavaler ning teda on autasustatud Riigivapi IV ja III klassi teenetemärgiga.

Organisatsioonidel, kes soovivad olla ära märgitud fondi kaasasutajatena, palume ülikooli sihtasutusega ühendust võtta aadressil triin.vakker@ut.ee või telefonil 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker, TÜ sihtasutuse juhataja).