2019. aasta sügissemestri esimesed stipendiumikonkursid on avatud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium – kuus 1000-eurost stipendiumi. Stipendiumile saavad kandideerida kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja inglisekeelsetel magistriõppekavadel õppivad üliõpilased, kes on olnud Eesti alalised residendid vähemalt kolm eelnevat aastat, kusjuures alalise residendi staatusega võrdsustatakse üldhariduse diplomi omandamine Eestis. Taotluste esitamise tähtaeg on16. september 2019. 

Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise stipendium – üks 500-eurone stipendium. Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid (üliõpilased, magistrandid ja doktorandid).Taotluste esitamise tähtaeg on1. oktoober 2019.

Valda ja Bernard Õuna stipendium – üks 5000-eurone stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ magistrandid ja doktorandid, kes on taotlemisele eelnenud aasta jooksul avaldanud või avaldamiseks esitanud biomeditsiinialase teaduspublikatsiooni. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2019.  

Peeter Põllu stipendium – üks 1920-eurone stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse erialade üliõpilased(alates kaheksandast semestrist integreeritud õppekava puhul ja tesest semestrist magistri- ja doktoriõppe puhul), kes on edukad õppe- ja teadustöös ning on tulemuslikult kaasa löönud ka pedagoogika alases arendustegevuses. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2019.  

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium – kaksteist 1500-eurost stipendiumi. Stipendiumile saavad kandideerida kõikide Tartu Ülikooli õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2019.

Perekond Maimetsa stipendium Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilastele - üks 1280 euro suurune stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kompositsiooni eriala edukad üliõpilased. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2019.

 

Kandideeri julgelt!

Samas taotlusvoorus võib taotluse esitada ka mitmele stipendiumile, kuid ühele kandidaadile võib semestri jooksul määrata vaid ühe stipendiumi.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Küsi lisa:  tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)