2019. Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2019. Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusfondi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti Mälestusstipendium on asutatud Tartu Ülikooli auliikme Laine Silvere- Panti poolt 1995. aastal oma vanemate ja abikaasa mälestuseks majanduslikku abi vajavate üliõpilaste ja edasiõppijate toetuseks.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kaksteist 1500 euro suurust stipendiumi

Kandideerimise nõuded:

Sooviavaldusi stipendiumi saamiseks võivad esitada Tartu Ülikooli üliõpilased ja edasiõppijad nende poolt valitud ülikoolides ülemaailmselt. Stipendiumit saavad taotleda kõikide valdkondade kõigi tasemete eesti soost üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi.

Toetuse andmisel arvestatakse üliõpilase õppeedukust (õppetaseme kaalutud keskmine hinne üle positiivsete tulemuste peaks olema vähemalt 4,0), kindlaid eesmärke õppe- ja teadustegevuses. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

1. aasta bakalaureusetaseme üliõpilased võivad soovituskirja paluda ka oma gümnaasiumi õpetajalt ning õppetulemustena läheb arvesse gümnaasiumi hinneteleht, mis tuleb taotlusele lisada.

NB! Taotluses tuleb selgelt vabas vormis lahti kirjutada taotleja majanduslik olukord nii stipendiumile kandideerimise põhjenduse, eelarve kui ka majandusliku hetkeolukorra väljal.

Taotlemise tähtaeg:

1. oktoober 2019 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Novembri lõpus toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)