XRP Ledger Trust fondi stipendium määrati Armani Pogosjanile — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Armani Pogosjan sai stipendiumi juba teist korda. „Taotlesin XRP Ledger Trust fondi stipendiumit, et toetada oma uurimistööd, millel võib olla suur panus Eesti küberjulgeolekusse,“ lausus stipendiaat ning tänas, et XRP Ledger Trust fond ning Tartu Ülikooli Sihtasutus märkasid teda ning andsid talle vajalikku tuge magistritöö kirjutamiseks.

Pogosjani töö eesmärk on välja selgitada, kuidas on riigi küberjulgeolek kui kaitstav õigushüve sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduses võrreldes Soome Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide põhiseadusega. Ta püüab oma tööga nende riikide konstitutsioonide sätteid analüüsides anda riigi julgeoleku määratlemisele tausta. See võiks päädida senisest tugevama Eesti riigi julgeoleku kaitsemüüri ehitamisega, mille alustalaks oleks küberjulgeolek.

MTÜ XRP Ledger Trusti kommunikatsioonijuht Marko Mägi julgustab üliõpilasi stipendiumile kandideerima ning rõhutab: ,,Kuigi esmapilgul võib tunduda stipendiumi valdkond tehniline, siis meie jaoks ei ole oluline, kas õpid majandust, õigusteadust, energeetikat, meditsiini või isegi kunsti – soovime näha ideid, kuidas tehnoloogia abil saaks maailma paremaks muuta.“ Mägi sõnul maailm digitaliseerub ja see jõuab pea igasse eluvaldkonda, mistõttu peab ta stipendiumi väljaandmist oluliseks, et tudengid oleksid motiveeritud tegutsema digitehnoloogia valdkonnas.

MTÜ XRP Ledger Trust fondi stipendium asutati Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde 2021. aastal. Kolme aasta jooksul on välja antud kaheksa XRP Ledger Trust fondi stipendiumit.

Lisateave:

Linda Sootak

TÜ Sihtasutuse kommunikatsioonispetsialist

linda.sootak@ut.ee

Fotograaf:

Karmel Kull