Välja on kuulutatud konkurss Südameapteegi stipendiumile — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Südameapteek on kiirelt arenev apteegikett, mille tugevaima alustala moodustavad kõrgelt haritud proviisorid ja farmatseudid. Südameapteegi stipendiumi eesmärk on toetada arstiteaduskonna proviisori õppekava edukaid üliõpilasi ning julgustada noori valima endale elukutseks farmatseudi või proviisori amet.

Välja on kuulutatud üks 2000 euro suurune stipendium, mis määratakse üheks õppeaastaks ja makstakse välja 10 kuu jooksul (septembrist juunini) 200 euro suuruste osamaksetena.

Kandideerima on oodatud Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna proviisori õppekava

kõikide tasemete edukad üliõpilased, kes:

  • omavad väga häid tulemusi õppetöös ning kellel on tulevasele juhile vajalikud isikuomadused;
  • on valmis kohtuma Südameapteegi esindajatega;
  • on valmis läbima praktika Südameapteegis (praktikakoha valik toimub koostöös ülikooliga).

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, õppejõu soovitust).

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2016

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)