Välja on kuulutatud konkurss Südameapteegi stipendiumile — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Südameapteek on kiirelt arenev apteegikett, mille tugevaima alustala moodustavad kõrgelt haritud proviisorid ja farmatseudid. Südameapteegi stipendiumi eesmärk on toetada arstiteaduskonna proviisori õppekava edukaid üliõpilasi ning julgustada noori valima endale elukutseks farmatseudi või proviisori amet.

Välja on kuulutatud üks 2000 euro suurune stipendium, mis määratakse üheks õppeaastaks ja makstakse välja 10 kuu jooksul (septembrist juunini) 200 euro suuruste osamaksetena.

Kandideerima on oodatud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna proviisori õppekava kõikide tasemete edukad üliõpilased, kes:

  • omavad väga häid tulemusi õppetöös ning kellel on tulevasele juhile vajalikud isikuomadused;
  • on valmis kohtuma Südameapteegi esindajatega;
  • on valmis läbima praktika ning asuma tööle Südameapteegis (stipendiaadiga sõlmitakse 1-aastane tööleping).
Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust).

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2015.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)