Vabariigi aastapäeva aktusel kuulutati välja Ernst Jaaksoni ja professor Peeter Tulviste mälestusfondide stipendiumide laureaadid — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Ernst Jaaksoni mälestusfondi tänavuse 18 000 euro suuruse stipendiumi pälvis Tartu Ülikooli füüsikalise keemia teadur Ronald Väli.

Ronald Väli asus juba magistrantuuris uurima elektroodimaterjale, mida oleks võimalik kasutada naatrium-ioonakudes. 2019. aastal kaitses ta doktoritöö ja praegu töötab Tartu Ülikooli keemia instituudis füüsikalise keemia teadurina. Keemia instituudi direktori professor Enn Lusti sõnul väärib Ronald Väli uurimistöös märkimist fakt, et varem Tartu Ülikoolis akude alal eksperimentaalset uurimistööd ei tehtud.

Väli uurimistöö käsitleb liitiumi- ja mangaanirikkaid materjale, mis võimaldavad suurendada akude energiatihedust. Tänu sellele, et neis ei ole koobaltit, langeb akude hind ja hoitakse ära koobalti kaevandamisega kaasnevad inimõiguste rikkumised.

Stipendiumi abil saab Ronald Väli teha järeldoktorandina teadustööd Kanadas Dalhousie Ülikoolis Jeff Dahni uurimisrühmas. Jeff Dahn on üks liitium-ioonakude arendamise eestvedajaid ja selle valdkonna tippteadlane, kelle uurimisrühma oluline koostööpartner ja rahastaja on Tesla Motors.

Ernst Jaaksoni mälestusfond on loodud Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde 2001. aastal ja sihtasutus andis täna stipendiumi välja 15. korda. Stipendiumiga soovitakse toetada välismaal õpinguid või teadustööd jätkavaid Tartu Ülikooli doktorante, teadureid ja õppejõude.

Professor Peeter Tulviste mälestusfondi 5000 euro suuruse stipendiumi pälvis Tartu Ülikooli meediauuringute professor Andra Siibak.

Andra Siibak on töötanud Tartu Ülikooli õppejõu ja teadlasena alates 2007. aastast. 2009. aastal kaitses ta doktorikraadi meedia ja kommunikatsiooni erialal. Alates 2016. aastast on ta Tartu Ülikooli meediauuringute professor. Oma karjääri jooksul on Andra Siibak korduvalt pälvinud riiklikke ja rahvusvahelisi teaduspreemiaid ja auhindu.

Andra Siibaku endise õppejõu, kolleegi, kaasautori ja koostööpartneri, Malmö Ülikooli meedia- ja kommunikatsiooniprofessori Pille Pruulmann-Vengerfeldti sõnul on tänavune stipendiaat silmapaistva töövõimega noor teadlane, kelle uurimisteemad on aktuaalsed, interdistsiplinaarsed ning tänapäeva digiühiskonna mõistmiseks hädavajalikud. „Tema uurimisteemad keskenduvad inimeseks olemisele tehnoloogiast küllastunud ühiskonnas koos tehnoloogia kasutusest ja väärkasutusest tulenevate riskidega,“ ütles Pruulmann-Vengerfeldt.

Professor Peeter Tulviste mälestusfond on loodud 2017. aasta sügisel ja mälestusstipendium anti välja kolmandat korda. Stipendiumifondi eesmärk on toetada ja tunnustada üliõpilasi ja noorteadlasi, kes on ühiskondlikult aktiivsed ning panustavad oma silmapaistva õppe- ja teadustööga Eesti ühiskonna edendamisse. Stipendium on mõeldud magistri- või doktorikraadiga Tartu Ülikoolis õppivale või töötavale isikule, kes on oma teadustööga andnud olulise panuse inimese kultuurilise olemuse mõistmiseks.

Lisateave: Triin Vakker, Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhataja, 5554 0773, triin.vakker@ut.ee