TÜ Sihtasutuse uus juhatus astub ametisse — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu Ülikooli Sihtasutuse usalduskogu otsuse kohaselt kirjutati Tartus 13.10.2004 alla kokkulepe TÜ Sihtasutuse uue juhatuse liikme Ruth Kotsari ametissemääramiseks. Ruth Kotsar, kes on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vilistlane, asub ametisse 1. novembril 2004.