TÜ Sihtasutuse sügissemestri stipendiaadid on selgunud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Tartu Raefondi stipendium (8 stipendiumi á  700 eurot)
Stipendiumi eesmärk on  toetada Tartust pärit üliõpilasi ja Tartuga seotud teadus-, õppe- ja arendustööd. Stipendiumi rahastab Tartu Linn. 

Stipendiaadid:

Elo-Mall Toomet, klassikalise filoloogia õppekava 3. aasta üliõpilane
Mohammad Abi Asyed Toyon, folkloristika ja pärandirakenduste õppekava 2. aasta magistrant
Helle-Mai Piirsoo, materjaliteaduse õppekava 1. aasta magistrant
Silva Lilleorg, molekulaar- ja rakubioloogia õppekava 3. aasta doktorant
Pavel Shumejko, arvutitehnika ka robootika õppekava 2. aasta magistrant
Virgo Siil, ajakirjanduse õppekava 2. aasta magistrant
Virge Prank-Vijard, haridusinnovatsiooni õppekava 2. aasta magistrant
Taavi Ernits, arstiteaduse õppekava 2. aasta üliõpilane

Tartu Raefondi preemia (2700 eurot)
Preemia on mõeldud TÜ õppejõule või teadustöötajale või õppejõudude või teadustöötajate rühmale tema või nende tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitleva silmapaistva teadus-, õppe- või arendustöö tulemuse eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest. 

Preemia laureaat:.
Harry Alles, füüsika instituudi materjaliteaduse vanemteadur

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti stipendium (12 stipendiumi á 1500 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada eesti soost üliõpilasi ja edasiõppijaid, kes vajavad majanduslikku abi õpingute lõpetamiseks või edasiõppimiseks kõrgema akadeemilise kraadi saavutamiseks.

Stipendiaadid:

Richard Annilo, informaatika õppekava 2. aasta üliõpilane
Lauri Linask, semiootika ja kultuuriteooria õppekava 4. aasta doktorant
Mia-Nicolena Aaver, geenitehnoloogia õppekava 2. aasta üliõpilane
Kirsika Meresmaa, kultuurikorralduse õppekava 3. aasta üliõpilane
Kristiin Lääts, Euroopa keelte ja kultuuri õppekava 2. aasta magistrant
Johannes Richard Voltri, Euroopa Liidu-Venemaa uurignute õppekava 1. aasta magistrant
Elina Libek, rahvusvaheliste suhete ja regiooniuuringute õppekava 2. aasta magistrant
Viktoria Ljutkina, hambaarstiteaduse õppekava 2. aasta üliõpilane
Jenni Katri Pedor, geenitehnoloogia õppekava 2. aasta magistrant
Kristiina Vain, riigiteaduste õppekava 3. aasta üliõpilane
Helen Parik, geenitehnoloogia õppekava 1. aasta magistrant
Verner Sääsk, füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekava 2. aasta üliõpilane

CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium (stipendiumifondi suurus 7400 eurot)
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli kõigi valdkondade magistrantidele ja doktorantidele nende õppe- ja teadusreiside toetuseks. Stipendiumi rahastab CWT Estonia. 

Stipendiaadid:
Ingmar Pastak, geograafia õppekava 4. aasta doktorant (1000 eurot)
Veronika Mooses, geograafia õppekava 3. aasta doktorant (1000 eurot)
Ene Selart, meedia ja kommunikatsiooni õppekava 4. aasta doktorant (1000 eurot)
Helle Kaasik, religiooniuuringute ja teoloogia õppekava 3. aasta doktorant (1000 eurot)
Nurjahan Hadi, folkoristika ja pärandirakenduste õppekava 2. aasta magistrant (400 eurot)
Marilyn Mägi, ajaloo õppekava 2. aasta magistrant (400 eurot)
Deniss Sõritsa, arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant (400 eurot)
Pavel Kutergin, kirjanduse ja kultuuriteaduste õppekava 4. aasta doktorant (400 eurot)
Mona Teppor, tehnika ja tehnoloogia õppekava 3. aasta doktorant (400 eurot)
Maarja Sadam, arstiteaduse õppekava 3. aasta doktorant (400 eurot)

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium (stipendiumifondi suurus 13 500 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada TÜ sotsiaalteaduste ja meditsiiniteaduste valdkonna magistrante, doktorante, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiaadid:
Anna Tisler-Sala, arstiteaduse õppekava 1. aasta doktorant (1870 eurot)
Hanna Sepp, rahvatervishoiu õppekava 2. aasta magistrant (5180 eurot)
Dmitri Valiulin, liikumis- ja sporditeaduste õppekava 1. aasta doktorant (1145 eurot)

Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium (1350 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekavadel õppivate üliõpilaste toetamine.

Stipendiaat:
Kadi Bruus, klassiõpetaja õppekava 4. aasta üliõpilane

Peeter Põllu stipendium (1920 eurot)
Stipendiumi eesmärgiks on aidata kaasa õpetajakutse tunnustamisele Eesti ühiskonnas ning toetada õpetajakoolituse üliõpilasi nende õppe- ja uurimistöös. Stipendiumi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. 

Stipendiaat: 
Liina Adov, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna haridusteaduse õppekava 4. aasta doktorant.

Humanitaar- ja kunstiteaduste valdkonna stipendiumid

Anu Raua stipendium (2 stipendium á 1000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on tunnustada aktiivseid üliõpilasi, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.  

Stipendiaadid:
Kätli Saarkoppel-Kruuser, pärandtehnoloogia 3. aasta üliõpilane 
Marko Aatonen, rahvusliku ehituse õppekava 3. aasta üliõpilane

Valter Niiluse stipendium (1000 eurot)

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikoolis läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivaid tudengeid ja kraadiõppureid nende õppe- ja teadustöös.

Stipendiaat: 
Hanna Pook, eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava 1. aasta doktorant

Sotsiaalteaduste valdkonna stipendiumid

Voldemar Jaanbergi stipendium (5 stipendium á 2000 eurot)
Eesmärk on toetada Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrante, doktorante, teadureid ja õppejõude, et kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Eesti majandusteadusele. 

Stipendiaadid:
Airiin Laaneväli, turunduse ja finantsjuhtimise õppekava 2. aasta magistrant
Papuna Gogoladze, matemaatilise majandusteaduse õppekava 2. aasta magistrant
Jaan Looga, majandusteaduse õppekava 4. aasta doktorant
Eneli Kindsiko, majandusteaduskonna kvalitatiivuuringute teadur
Anoosha Khadija Zahid, matemaatilise majandusteaduse õppekava 2. aasta magistrant

Corpore kommunikatsioonistipendium (2 stipendium á 1000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilaste õpinguid. Stipendiumi rahastab AS Corpore.

Stipendiaadid:
Liisa Johanna Lukk, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava 3. aasta üliõpilane
Greetel Joanna Võrk, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava 3. aasta üliõpilane

Eesti Rehabilitatsiooniasutuse Liidu stipendium (2 stipendiumi á 500 eurot)
Stipendium eesmärk on toetada Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia õppeakava magistriõppe üliõpilaste õppe- ja teadustööd. Stipendiumi rahastab Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liit. 

Stipendiaadid:
Anna Maria Ülviste, eripedagoogika ja logopeedia õppekava 2. aasta magistrant
Karin Lubja, eripedagoogika ja logopeedia õppekava 2. aasta magistrant

Vikipeedia artiklikonkurss “Eesti õigus” (stipendiumifond 1600 eurot)
Konkursi eesmärk on esile tõsta eestikeelseid õigusteaduslikke, advokatuuri ja notarite tegevusega seotud vikiartikleid. Stipendiumi rahastavad Eesti Advokatuur ja Eesti Notarite Koda.

Stipendiaadid:
Merily Rool, õigusteaduse õppekava 3. aasta üliõpilane
Helina Tross, õigusteaduse õppekava 3. aasta üliõpilane
Kadri Vlassov, õigusteaduse õppekava 3. aasta üliõpilane
Kadi Kristina Laine, õigusteaduse õppekava 3. aasta üliõpilane
Dan Maapalu, õigusteaduse õppekava 2. aasta üliõpilane
Kaspar Lepik, õigusteaduse õppekava 1. aasta üliõpilane
Marja Stina Saaliste, õigusteaduse õppekava 1. aasta magistrant
Kirti Jürimäe, õigusteaduse õppekava 1. aasta magistrant
Liina Allikmäe, õigusteaduse õppekava 1. aasta magistrant
Kaspar Kaarjas, õigusteaduse õppekava 3. aasta üliõpilane
Elise Vasamäe, õigusteaduskonna vilistlane/advokaat

Meditsiiniteaduste valdkonna stipendiumid

Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise stipendium (500 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada arstiteaduse õppekava ülipilaste mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustööd. 

Stipendiaat:
Veiko Vengerfeldt, arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant

Professor Lembit Allikmetsa stipendium (2 stipendium á 1000 eurot)
Stipendium on mõeldud arstiteaduse õppekava üliõpilastele, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- ja teadustöös. Stipendiumi rahastab prof Lembit Allikmets.

Stipendiaadid:
Kaspar Plaat, TÜ meditsiiniteduste valdkonna arstiteaduse õppekava 3. aasta üliõpilane
Max Linnamägi, TÜ meditsiiniteauste valdkonna arstiteaduse õppekava 3. aasta üliõpilane

Liisa Kolumbuse mälestusstipendium (3 stipendiumi á 3000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada eesti päritolu teadlaste ja üliõpilaste arstiteaduslikke õppe- ja teadustööd.

Stipendiaadid:
Marianne Saard, arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant
Liisa Saare, arstiteaduse õppekava 2. aasta doktorant
Nigul Ilves, arstiteaduse õppekava 1. aasta doktorant

Hilda ja Harry Mägi stipendium (2000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada eesti päritolu arstiteadlaste (41. aasta vanuseni) ning arstiteaduse õppekavade kraadiõppurite õppe- ja teadustööd.

Stipendiaat:
Liisa Kams, arstiteaduse õppekava 5. aasta üliõpilane


Professor Ülo Leppiku stipendium (3000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada närvihaiguste (eriti epilepsiaalast) alast uurimistööd Tartu Ülikoolis. Stipendiumi rahastab prof Ülo Leppik. 

Stipendiaat:
Andreas-Christian Hade, arstiteaduse õppekava 1. aasta doktorant

Professor Atko-Meeme Viru stipendium (2 stipendiumi á 1000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada liikumis- ja sporditeaduste alases uurimistöös väljapaistvaid tulemusi omava doktorandi, noore teadlase või õppejõu teaduslikku tegevust. Stipendiumi rahastavad Eesti Olümpiaakadeemia ja hr Neinar Seli. 

Stipendiaat:
Rasmus Pind, liikumis- ja sporditeaduste õppekava 2. aasta doktorant


Fred Kudu stipendium (960 eurot)
Stipendiumi eesmärk on anda õppetöös ja kergejõustiku edendamises väljapaistvaid tulemusi omavatele Tartu Ülikooli üliõpilastele võimalus täielikumaks pühendumiseks enda erialasele täiendamisele.

Stipendiaat:
Liis Roose
, kehalise kasvatuse ja spordi õppekava 1. aasta magistrant

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna stipendiumid

Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium (6 stipendiumi á 1000 eurot)
Stipendiumi eesmärk  on toetada finants- ja kindlustusmatemaatika  eesti- ja ingliskeelsetel magistriõppekavadel õppivate üliõpilaste õpinguid ning ühtlasi kindlustada vastava eriala spetsialistide järelkasv Eestis. Stipendiumi rahastab Eesti Kindlustusseltside Liit. 

Stipendiaadid:
Linnet Puskar,kindlustus- ja fintantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant
Johannes Puusepp, kindlustus- ja fintantsmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant
Kirill Smirnov, kindlustus- ja fintantsmatemaatika õppekava 1. aasta magistrant
Perttu Narvik, finants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant
Risto Korb, fintants- ja kindlustusmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant
Merili Aaspalu, kindlustus- ja fintantsmatemaatika õppekava 2. aasta magistrant


AS Cleveroni stipendium (1 stipendium á 2000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada robootika ja arvutiteaduse ingliskeelse magistriõppekava, füüsika ja  informaatika magistriõppekavade üliõpilaste õpinguid ning ühtlasi kindlustada vastavate erialade spetsialistide järelkasv Cleveronis. Stipendumi väljaandmist rahastab AS Cleveron. 

Stipendiaadid:
Raul Vagel, informaatika õppekava 1. aasta magistrant

Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium (1500 eurot)
Stipendiumi eesmärgiks on populariseerida meditsiinitehnoloogia (biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika) eriala õppimist Tartu Ülikoolis.

Stipendiaat:
Tuuli Uudeberg, biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika õppekava 1. aasta magistrant

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava magistriõppe sitpendium (6 stipendiumi á 1000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava üliõpilaste õpinguid. Stipendiumi rahastab Tartu Ülikooli Fond Torontos. 

Stipendiaadid:
Rita Postov, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. aasta magistrant
Hanna-Liisa Reponen, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. aasta magistrant
Rauno Jõgi, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. aasta magistrant
Anne-Mai Liigand, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 2. aasta magistrant
Epp Tohver, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 1. aasta magistrant
Kadri Sügis, matemaatika- ja informaatikaõpetaja õppekava 1. aasta magistrant


Palju õnne kõikidele stipendiaatidele!

Täpsem informatsioon: Triin Vakker, triin.vakker@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773