TÜ sihtasutuse sügissemestri esimesed stipendiumikonkursid on avatud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium stipendiumifondi suurus 4000 eurot.

Taotleda saavad kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kes arendavad eestikeelset terminoloogiat oma mis tahes eriala teadustöö raames. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. september 2018.  

Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium – kuus 2000-eurost stipendiumi. 

Stipendiumile saavad kandideerida kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja inglisekeelsetel magistriõppekavadel õppivad üliõpilased, kes on olnud Eesti alalised residendid vähemalt kolm eelnevat aastat, kusjuures alalise residendi staatusega võrdsustatakse üldhariduse diplomi omandamine Eestis. Taotluste esitamise tähtaeg on 17. september 2018. 

Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise stipendium – üks 500-eurone stipendium. 

Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid (üliõpilased, magistrandid ja doktorandid).Taotluste esitamise tähtaeg on1. oktoober 2018. 

Peeter Põllu stipendium – üks 1920-eurone stipendium. 

Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse erialade üliõpilased(alates kaheksandast semestrist integreeritud õppekava puhul ja tesest semestrist magistri- ja doktoriõppe puhul), kes on edukad õppe- ja teadustöös ning on tulemuslikult kaasa löönud ka pedagoogika alases arendustegevuses. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2018.  

Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu stipendium – kaks 500-eurost stipendiumi. 

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava üliõpilased, kes tunnevad süvendatud huvi rehabilitatsiooniasutuse töö vastu. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2018. 

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium – kaksteist 1500-eurost stipendiumi. 

Stipendiumile saavad kandideerida kõikide Tartu Ülikooli õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2018.  

AS Chemi-Pharmi stipendium keemia õppekavade üliõpilastele – üks 2000-euron stipendium. 

Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ keemia õppekavadel õppivad bakalureuse- ja magistriõppe edukad üliõpilased, kes on valmis oma praktika läbi viima AS Chemi-Pharmis. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2018.  

AS Chemi-Pharmi stipendium mikrobioloogia alase teadustöö toetuseks – üks 2000-eurone stipendium. 

Stipediumile saavad kandideerida TÜ magistrandid, doktorandid ja noorteadlased (kuni 41. a.), kes teevad oma teadustööd meditsiinilise mikrobioloogia või viroloogia valdkonnas. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2018.  

Kandideeri julgelt!

Samas taotlusvoorus võib taotluse esitada ka mitmele stipendiumile, kuid ühele kandidaadile võib semestri jooksul määrata vaid ühe stipendiumi.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)