TÜ sihtasutuse sügisesed stipendiumikonkursid on avatud! — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Kuni  1. novembrini  saab taotlusi esitada TÜ Sihtasutuse stipendiumitele, mida jagatakse kahekümnest erinevast fondist kokku üle 90 tuhande euro suuruses summas.

Taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb  sisestada TÜ sihtasutuse kodulehel või esitada vabavormilisena, stipendiumite puhul, kus seda on eraldi nõutud.

Raefondi preemia esildised palume saata samaks kuupäevaks TÜ sihtasutusele sisepostiga või aadressil Ülikooli 18 50090 Tartu.

Kogu informatsioon  stipendiumikonkursside kohta on üleval sihtasutuse kodulehel ning info jõuab ka teaduskondade kodulehtedele, listidesse ja teistesse infokanalitesse. Samuti ilmub vajalik teave oktoobrikuu ajakirjas UT.

Alati võib küsimustega pöörduda ka otse sihtasutusse tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker) või saata meile e-kiri tysiht@ut.ee

KANDIDEERI JULGELT ISE  JA ÄRA UNUSTA ESITAMAST OMA TUBLIT KOLLEEGI RAEFONDI PREEMIALE!

STIPENDIUMIKONKURSID OKTOOBRIS 2014

CWT Estonia reisistipendiumid – kokku 7000 eurot. Stipendiumite suurus sõltub taotluste arvust ja tasemest. Taotleda saavad kõikide teaduskondade magistri- ja doktoritaseme üliõpilased oma õppereiside toetuseks. Loe lähemalt...

Tartu Raefondi stipendiumid   – 10 stipendiumit á 640 eurot, ja 3954 eurot töötajate ja õppejõudude stipendiumiteks. Üliõpilase stipendiumi saavad taotleda Tartust pärit edukad üliõpilased (keskmine hinne vähemalt 4,0) oma õppe- ja teadustöö toetuseks. Välisüliõpilase stipendiumi  saavad taotleda Tartu Ülikooli õppekavadel Tartus õppivad välisüliõpilased. Töötajate ja õppejõudude stipendiumid on mõeldud Tartu Ülikooli õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest. Loe lähemalt...

Anst ja Maria Silvere ja Sigfried Panti stipendiumid – 12 stipendiumit á 1500 eurot. Taotleda saavad kõikide erialade kõigi tasemete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku abi. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse naisüliõpilasi. Loe lähemalt...

Hea Tahte Fondi stipendium – 1 stipendium 1 350 eurot. Taotleda saavad kõikidel  õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Stipendiumi rahastab Tartu Ülikooli rektor prof. Volli Kalm igakuiste maksetena. Loe lähemalt...

Peeter Põllu stipendium – 1 stipendium 1920 eurot. Taotleda saavad kõiki Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse erialade üliõpilased (alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes), kes on edukad õppe- ja teadustöös ning on tulemuslikult kaasa löönud pedagoogika alases arendustegevuses. Loe lähemalt...

Laste Kliiniliste Uuringute fondi stipendium – 1 stipendium 950 eurot. Taotleda saavad laste kliiniliste uuringutega tegelevad arstiteaduskonna õppejõud, doktorandid ja arst-residendid, oma jooksval aastal avaldatud, ette kantud või avaldamiseks/ettekandmiseks esitatud teadustöödega. Loe lähemalt...

Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium 1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad arstiteaduskonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega (k.a. stendiettekanne) kliinilise meditsiini valdkonnas ja kes omavad häid tulemusi õppe- ja teadustöös. Loe lähemalt...

Professor Ülo Leppiku stipendium – 1 stipendium 3000 eurot. Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia  alase uurimistöö toetuseks. Loe lähemalt...

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid –  stipendiumifond on kuni 10 000 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon Taotleda saavad arstiteaduskonna magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, samuti majandus-, õigus ning sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga. Loe lähemalt...

Ole Golubjatnikovi stipendium – 1 stipendium 1300 eurot. Taotleda saavad loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse. Loe lähemalt...

Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Taotleda saavad Tartu Ülikooli teadustööd tegema tulevad Armeeniast pärit doktorandid või teadurid, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogia valdkonnaga. Loe lähemalt...

Lev Vassiljevi mälestusstipendium – 1 stipendium 1000 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud kartograafia valdkonnale. Loe lähemalt...

Reet Montoneni stipendium1 stipendium 650 eurot. Taotleda saavad sotsiaal- ja haridusteaduskonna edukad psühholoogia eriala magistrandid ja doktorandid, kes on spetsialiseerunud või on spetsialiseerumas kliinilisele lapsepsühholoogiale. Loe lähemalt...

Arno Mägi stipendium – 1 stipendium 2 000 eurot. Taotleda saavad õigusteaduskonna kõigi tasemete üliõpilased, kes omavad silmapaistvaid tulemusi õppe- ja teadustöös. Loe lähemalt...

Urmas Sõõrumaa stipediumi - 2 stipendiumi á 1600 eurot. Taotleda saavad edukad õigusteaduskonna kõikide tasemete üliõpilased (alates 3. semestrist), kes omavad silmapaistvaid tulemusi õppe- ja teadustöös, on tulemuslikult  kaasa löönud õigusteadusalases arendustegevuses ja on ühiskondlikult aktiivsed inimesed. Loe lähemalt...

Atko-Meeme Viru stipendium – 1 stipendium 2 000 eurot. Taotleda saavad kõigi avalik-õiguslike kõrgkoolide doktorandid, noorteadlased ja õppejõud (kuni 40 aastased), kes omavad silmapaistvaid tulemusi  liikumis- ja sporditeaduste alases teadustöös. Loe lähemalt...

Fred Kudu stipendium – 960 eurot . Taotleda saavad kehakultuuriteaduskonna kõigi tasemete edukad üliõpilased. Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust kergejõustiku edendamisse sportlasena, treeningrühmade juhendajana, võistluste ja muude spordiürituste korraldajana, spordikohtunikuna, Eesti koondvõistkonda toetava teadusgrupi liikmena jms. Loe lähemalt...

Perekond Maimetsa stipendium EMTA üliõpilastele – 1 stipendium 1300 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida Eesti muusika- ja teatriakadeemia muusikateaduse eriala edukad üliõpilased. Loe lähemalt...

Riigi Kinnisvara AS stipendium – 1 magistriõppe stipendium 1818 eurot ja 1 doktoriõppe stipendium 2727 eurot. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kelle uurimistöö teema on seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine. NB! Taotluse esitamise tähtaeg 14. oktoobril
Taotlused stipendiumitele  kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks  2014 Tartu Ülikooli sihtasutusele. Loe lähemalt...

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee  tel 7375852 või 55 540 773 (Triin Vakker)