TÜ sihtasutuse stipendiumikonkursid aprillis 2016 — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Andreas ja Elmerice Traksi stipendium – stipendiumifondi suurus on 13 000 eurot (stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon).
Taotleda saavad meditsiiniteaduste (v.a sporditeadused ja füsioteraapia) magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, samuti sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga. Taoltuste esitamise tähtaeg on 1. mai 2016
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Südameapteegi stipendium – 1 stipendium 2000 eurot
Stipendiumile saavad kandideerida arstiteaduskonna proviisori õppekava kõikide tasemete edukad üliõpilased, kes omavad väga häid tulemusi õppetöös, on valmis kohtuma Südameapteegi esindajatega ning valmis läbima praktika Südameapteegis. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2016
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Karine ja Martin Koobase stipendium – 4 stipendiumit á 1500 eurot
Stipendiumile on oodatud kandideerima eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2016
Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

Puhk-Mörneri stipendium – 2 stipendiumit á 1000 eurot
Stipendiumile on oodatud kandideerimad ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2016
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Erich Rannu perekonna stipendium – stipendiumifondi suurus on 8000 eurot (stipendiumite lõpliku arvu ja suuruse otsustab komisjon).
Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti arvutiteaduste ja tehnoloogiainstituudi üliõpilased, kelle lisaerialaks on majandusteadus. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2016
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Lydia ja Felix Krabi stipendium – 5 stipendiumit á 2000 eurot
Stipendiumile saavad kandideerida loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia ja geoloogia. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2016
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium – 1 stipendium 1300 eurot
Taotleda saavad loodus- ja täppisteaduste 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2016
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Heino Kruse stipendium – 4 stipendiumit á 1500 eurot
Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste (v.a sporditeadused ja füsioteraapia) kõikide tasemete üliõpilased ja noorteadlased. Stipendiumi eesmärgiks on toetada nende õppe- ja teadustööd nii Eestis kui välismaal. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2016
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Voldemar Siimoni Mälestusfondi stipendium – 5 stipendiumit á 1500 eurot
Kandideerida saavad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti- ja soomeugri keeleteaduste eriala edukad üliõpilased. Muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud üliõpilased, kes on sündinud ja kasvanud Saaremaal. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2016
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Riigi Kinnisvara AS stipendium – magistriõppe stipendium 1818 eurot ja doktoriõppe stipendium 2727 eurot
Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud järgmiste teemadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine. NB! Taotluse esitamise tähtaeg on 20. aprill 2016
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...


Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)