TÜ sihtasutuse stipendiumikonkursid aprillis 2014 — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid –  stipendiumifond on kuni 10 000 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon Taotleda saavad arstiteaduskonna magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, samuti majandus-, õigus ning sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium – 1 stipendium á 1 280 eurot. Taotleda saavad loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Prof Olevi Kulli mälestusstipendium – 1 stipendium á 1 000 eurot. Stipendiumit saavad taotleda kõikide Eesti kõrgkoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Taotlused stipendiumitele  kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. maiks Tartu Ülikooli sihtasutusele.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee  tel 7375852 või 55 540 773 (Triin Vakker)