TÜ Sihtasutuse aprillikuu stipendiumikonkursid on avatud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
1. aprillist 1. maini on avatud taotlusvoor järgmistele TÜ sihtasutuse stipendiumitele:

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium - stipendiumifondi suurus on 13 500 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Stipendiumi eesmärk on toetada eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi meditsiiniteaduste valdkonnast ning sotsiaalteaduste valdkonna magistrante ja doktorante, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad, nende õppimisel või enesetäiendamisel välismaal asuvates õppe- ja teadusasutustes (üliõpilasvahetuses osalemine, erialane enesetäiendamine täienduskoolitustel, konverentsidel vm sarnasel osalemine).

Erich Rannu perekonna stipendium - kaks 3000 euro suurust stipendiumit

Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete eesti rahvusest üliõpilased, samuti võivad kandideerida edukad arvutiteaduse instituudi üliõpilased, kes õpivad lisaks majandusteadust.

Voldemar Siimoni mälestusfondi stipendium - kuni viis 1500 euro suurust stipendiumit

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduste eriala edukate üliõpilaste õpinguid ja enesetäiendamist nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes maailma ülikoolides.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium - üks 1500 euro suurune stipendium

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus või ühiskondliku tegevuse eest.

Lydia ja Felix Krabi stipendium - viis 2000 euro suurust stipendiumit

Stipendiumile on oodatud kandideerima loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased järgmistelt loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia, geoloogia, geenitehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia.

Eesti Geoinformaatika Seltsi stipendium - stipendiumifondi suurus on 1000 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Stipendiumi eeesmärk on toetada geoinformaatika, kartograafia ja nendega lähedalt seotud erialade üliõpilaste või sarnases valdkonnas töötavate spetsialistide enesetäiendamist välismaal ning aidata kaasa tudengite ja eriala spetsialiste karjääri arengule ning mitmekülgsete kogemuste omandamisele.

Heinz Martin Ederma stipendium - üks 1000 euro suurune stipendium

Stipendium määratakse ühele Tartu Ülikoolis orgaanilist sünteesi õppivale üliõpilasele või sama ala magistrandile või doktorandile eelneva stuudiumi jooksul saavutatud tulemuste eest.

Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium - üks 2000 euro suurune stipendium

Stipendium määratakse välismaalt Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumisse teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumi doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks teadustöös. Stipendiumi saaja peab olema doktorant või noor teadlane, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogiaga.

Elektroonilised taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. maiks 2018 Tartu Ülikooli sihtasutusele.

Kehakultuuriteaduskonna stipendiumile saab taotlusi esitada alates 5. aprillist kuni 5. juunini

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kehalise kasvatuse ja spordi ning füsioteraapia õppekaval magistritöö kaitsnud isikud, kelle magistritöö põhjal koostatud teaduspublikatsioon on kaitsmisele järgneva 12 kuu jooksul avaldatud või avaldamiseks vastu võetud rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjas, mis vastab Eesti Teadusinfosüsteemi publikatsioonide klassifikaatoris tasemele 1.1. ning kelle magistritöö kaitsmisest ei ole möödunud enam kui 12 kuud. Stipendiumi suurus 500 eurot.

Kuni 10. maini kestab ka digihariduse konkurss, mille eesmärk on täiendada Vikipeediat eestikeelsete majandusvaldkonna artiklitega. Osalema on kutsutud kõik, kes püüavad koostada või tõlkida vikiartikleid, mis käsitlevad majandusteemasid ja -isikuid. Parimaid premeerib Swedbank ning auhinnafond on 1800 eurot. Osalemiseks on vaja registreeruda Vikipeedia kasutajaks, leida sobiv teema või artikkel ning asuda kirjutama.
Täpsem info konkursil osalemise kohta on leitav siit.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)