Tartu Ülikooli Sihtasutuse 2019. aasta sügissemestri stipendiaadid — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu Raefondi stipendium (9 stipendiumi á  700 eurot)

Stipendiumi eesmärk on  toetada Tartust pärit üliõpilasi ja Tartuga seotud teadus-, õppe- ja arendustööd. Stipendiumi rahastab Tartu Linn.

Stipendiaadid:
Aive Mandel
Meeri Jürgenson
Richard Annilo
Carolina Šuman
Jüri Jõul
Joosep Kivastik
Ilmar Uduste
Taavi Ernits
Irina Siseykina


Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti stipendium (12 stipendiumi á 1500 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada eesti soost üliõpilasi ja edasiõppijaid, kes vajavad majanduslikku abi õpingute lõpetamiseks või edasiõppimiseks kõrgema akadeemilise kraadi saavutamiseks.

Stipendiaadid:
Emilia Rozenkron
Rahel Toomik
Pilleriin Jukk
Liisa Levisto
Mari Vallik
Kristin Klaus
Piret Kuusk
Lisanne Nääb
Johanna Lehtmets
Eva Lea Jääger
Anella Salmistu
Elen Laaneväli

CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium (stipendiumifondi suurus 7400 eurot)
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli kõigi valdkondade magistrantidele ja doktorantidele nende õppe- ja teadusreiside toetuseks. Stipendiumi rahastab CWT Estonia.

Stipendiaadid:
Katiin Pirk
Hiie Soeorg
Rihhard Nadel
Laura Sandra Lello
Maarja Sadam
Andreas Reimand
Kristin Parve
Aditya Savio Paul
Pavel Kutergin
Andres Käosaar
Joseph Grannum

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium (stipendiumifondi suurus 13 500 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada TÜ sotsiaalteaduste ja meditsiiniteaduste valdkonna magistrante, doktorante, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel USA või Euroopa riikide kõrgemates õppeasutustes.

Stipendiaadid:
Vladimir Reiman
Andri Jääger
Merli Saare
Mall Eltermaa
Anna Tisler-Sala
Mariann Rugo
Kerda Timmusk
Tiia-Linda Okas
Gerhard Grents
Georgi Džaparidze
Dmitri Valiulin  


Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium (1350 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekavadel õppivate üliõpilaste toetamine.

Stipendiaat:
Kelly Sule

Peeter Põllu stipendium (1920 eurot)
Stipendiumi eesmärgiks on aidata kaasa õpetajakutse tunnustamisele Eesti ühiskonnas ning toetada õpetajakoolituse üliõpilasi nende õppe- ja uurimistöös. Stipendiumi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Stipendiaat:
Liina Malva

Tartu Ülikooli seitsmenda samba fondi stipendium (3000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada Tartu Ülikooli silmapaistvate üliõpilaste õppe- ja teadustööd.

Stipendiaat:
Kerli Kraus

Humanitaar- ja kunstiteaduste valdkonna stipendiumid

Anu Raua stipendium (2 stipendium á 1000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on tunnustada aktiivseid üliõpilasi, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.  

Stipendiaadid:
Maarja Palu
Liis Luhamaa

Valter Niiluse stipendium (1000 eurot)

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikoolis läänemeresoome keelte ja eesti murrete uurimisvaldkonnas õppivaid tudengeid ja kraadiõppureid nende õppe- ja teadustöös.

Stipendiaat:
Janek Vaab

Sotsiaalteaduste valdkonna stipendiumid

Voldemar Jaanbergi stipendium (5 stipendium á 2000 eurot)
Eesmärk on toetada Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrante, doktorante, teadureid ja õppejõude, et kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Eesti majandusteadusele. 

Stipendiaadid:
Maria Yastrebinskaja
Mariann Vendt
Stanislav Sochynskyi
Maryna Tverdostup
Ilona Pavlenkova


Corpore kommunikatsioonistipendium (1 stipendium á 1000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilaste õpinguid. Stipendiumi rahastab AS Corpore.

Stipendiaat:
Laura Põldma

Eesti Rehabilitatsiooniasutuse Liidu stipendium (2 stipendiumi á 500 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia õppeakava magistriõppe üliõpilaste õppe- ja teadustööd. Stipendiumi rahastab Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liit.

Stipendiaadid:
Annika Kohv
Kadri Kastehein

Reet Montoneni mälestusfondi stipendium (1 stipendium á 1000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseerumas või spetsialiseerunud edukaid psühholoogia eriala magistrante ja doktorante (õpivad Eesti akrediteeritud kõrgkoolis) nende õppe- ja teadustöös ning praktiseerivaid lastepsühholooge nende erialases enesetäiendamises.

Stipendiaat: 
Sandra Vetik

Meditsiiniteaduste valdkonna stipendiumid

Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise stipendium (500 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada arstiteaduse õppekava ülipilaste mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustööd.

Stipendiaat:
Anna-Marija Sljusartšuk
Professor Lembit Allikmetsa stipendium (2 stipendiumi á 1000 eurot)

Stipendium on mõeldud arstiteaduse õppekava üliõpilastele, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- ja teadustöös. Stipendiumi rahastab prof Lembit Allikmets.

Stipendiaadid:
Loora Grünvald
Markkus Tamm

Professor Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium (2 stipendiumi á 1000 eurot)
Stipendium on mõeldud meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilastele, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega kliinilise meditsiini valdkonnas.

Stipendiaadid:
Elis Tiivoja
Maarja Niinemets


Liisa Kolumbuse mälestusstipendium (3 stipendiumi á 3000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada eesti päritolu teadlaste ja üliõpilaste arstiteaduslikke õppe- ja teadustööd.

Stipendiaadid:
Anni Lepland
Liisa Saare
Arle Kõrkjas

Hilda ja Harry Mägi stipendium (2000 eurot)
Stipendiumi eesmärk on toetada eesti päritolu arstiteadlaste (41. aasta vanuseni) ning arstiteaduse õppekavade kraadiõppurite õppe- ja teadustööd.

Stipendiaat:
Kadri Rekker

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna stipendiumid

Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium (6 stipendiumi á 1000 eurot)
Stipendiumi eesmärk  on toetada finants- ja kindlustusmatemaatika  eesti- ja ingliskeelsetel magistriõppekavadel õppivate üliõpilaste õpinguid ning ühtlasi kindlustada vastava eriala spetsialistide järelkasv Eestis. Stipendiumi rahastab Eesti Kindlustusseltside Liit.

Stipendiaadid:
Linnet Puskar
Hanna-Helena Saarsoo
Hardo Niit
Robert Pikmets
Kirill Smirnov
Meelis Utt


Palju õnne kõikidele stipendiaatidele!

Täpsem informatsioon: Triin Vakker, triin.vakker@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773

NB! Stipendiaatide nimekiri täieneb.