Tartu Ülikool ja Swedbank asutavad ärieetika stipendiumi — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu Ülikool ja Swedbank loovad ärieetika stipendiumi

Tartu Ülikooli Sihtasutus, Tartu Ülikooli eetikakeskus ja Swedbank asutavad ärieetika stipendiumi. Stipendiumi eesmärk on arendada jätkusuutlikku ja sotsiaalselt vastutustundlikku ettevõtluskultuuri Eestis ning soodustada ärieetika alast avalikku debatti.

Perioodil 2012-2014 antakse välja kuni neli 2 000 euro suurust stipendiumi igal õppeaastal. Stipendiumile saavad kandideerida kõikide Eesti kõrgkoolide akrediteeritud erialade doktorandid, kes on motiveeritud tegelema vastutustundliku ettevõtluse ja ärieetika küsimustega ning kes soovivad teha selles valdkonnas teadusliku uurimistöö. Avalik konkurss kuulutatakse välja 1. oktoobril 2012.

Stipendiaatide ülikoolipoolset juhendamist teostab rakendusüksusena TÜ Eetikakeskus.

Koostööleping allkirjastatakse 21. Septembril Tartus ülikooli nõukogu saalis.