Tartu Ülikool asutas Ukraina üliõpilaste toetuseks stipendiumifondi — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Tartu Ülikool asutas stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis.

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ütles, et meie kohus on pakkuda Ukrainast Tartu Ülikooli õppima tulnud üliõpilastele igakülgset tuge selleks, et nad tunneksid end turvaliselt nii praegusel ääretult raskel ajal kui ka tulevikule ja õpingutele mõeldes. „Ukraina üliõpilaste ülikoolitee peab jätkuma vaatamata nende noorte kodumaad ja peresid tabanud tragöödiale ning sellega kaasnevatele majanduslikele raskustele. Tartu Ülikooli iga liige, vilistlane, koostööpartner ja ka iga hariduse usku eestimaalane saab loodava stipendiumifondi kaudu sellele kaasa aidata,“ sõnas Asser.

Fondi võivad teha annetusi nii ettevõtted kui ka eraisikud, annetuskeskkond on Tartu Ülikooli Sihtasutuse kodulehel. Stipendiumi saavad taotleda Ukraina kodakondsusega bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilased, kes õpivad Tartu Ülikoolis. Ühe stipendiumi suurus on kuni 2000 eurot. Avaliku stipendiumikonkursi kuulutab sihtasutus välja oma kodulehel ja ülikooli teabekanalites ning taotlusi on võimalik esitada 15. märtsini.

Tartu Ülikoolis õpib või töötab 146 Ukraina päritolu inimest.