Tartu Raefondi värsked stipendiaadid käsitlesid Tartu linna kestlike arenguid — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

2015. aastal võeti ÜRO tippkohtumisel vastu ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid ja tegevuskava aastani 2030. Maailma riigipeade ja valitsusjuhtide poolt vastu võetud deklaratsioon sisaldab 17 ülemaailmset säästva arengu eesmärki.

A collection of colorful square iconsDescription automatically generated


Avaldusi hindas viieliikmeline komisjon, kuhu Tartu linnapea esitas kolm ja Tartu Ülikooli rektor kaks liiget. Sel aastal kuulus komisjoni esimest korda ka Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse ekspert ja nõukogu liige Martin Aleksander Noorkõiv.

Noorkõivu sõnul on palju tudengeid, kes võtavad kestlikkuse teemat tõsiselt ning on lisaks stipendiumikonkursile tegelenud igapäevaselt sellega, et ümbritsevat kestlikumaks teha ning laiemalt maailmas toimuvaga suhestuda. „Kuigi täna võib jätkuvalt paljudele tunduda, et kestlikus on kauge tuleviku teema, on nende noorte elud juba tihedalt põimunud mitte ainult lahendustega, vaid ka juba mitmete varem lahendamata probleemide tagajärgedega. On inspireeriv, et heitumuse asemel võetakse hoopis vastutust.“ Lisaks rõõmustas Noorkõivu TÜ nõukogu liikme ja elupõlise tartlasena, et paljud noored hoolivad Tartu käekäigust, panustavad siia oma õpingute jooksul ning plaanivad ka tulevikus seda jätkata. 

Küsisime stipendiumi saajatelt, millest nende essee rääkis, mida nad plaanivad saadud rahaga teha ja soovitusi tudengitele, kes veel kaaluvad mõnele stipendiumile kandideerimist.

 

Talis Hillar Aulik

A person in a striped shirtDescription automatically generated

 

Millest rääkis sinu esitatud essee?
Essee põhiliseks teemaks on Annelinn, Tartu kõige suurem linnaosa ning selle planeerimise tagajärjed tänapäevases Tartus. Mida saab õppida nõukogudeaegsetest rajoonidest, mida peaks unustama. Ka nõukogudeaegsel minevikul on oma väärtus. 

Mida saadud stipendium võimaldab sul teha?
Stipendium aitab mul enda eest rohkem hoolt kanda parema toitumise, sportimisvõimaluste suurenemise ja unetundide võitmise näol. Erialaliselt lubab stipendium käia mul ka välisreisidel, et tutvuda Eestist väljaspool olevate linnadega, sest neid siin riigis väga pole. 

Mida soovitaksite teistele tudengitele, kes mõtlevad, kas kandideerida mõnele stipendiumile?
Stipendiumile kandideerimine on tasuta ning selle puhul tõesti kehtib lause: “You miss 100% of the shots you don’t take”. Sa kunagi ei tea, kes teised kandideerijad olla võiksid ning kas nad on sinust paremad. Kui saad stipi kätte, siis tubli töö! Kui ei saanud, siis tegelikult ei ole mitte midagi maailmas muutunud su jaoks. Saad järgmise stipendiumi kallale minna! Peab lihtsalt natuke viitsima.

 

Riin Selart

A person sitting in a robeDescription automatically generated

 

Millest rääkis sinu esitatud essee?
Minu essee rääkis Tartu linna ühistranspordist ning ÜRO 11. säästliku arengu eesmärgist. Täpsemalt käsitlesin seda, kas ja kuidas saaks Tartu linnas implementeerida BRT-transpordisüsteemi.

Mida saadud stipendium võimaldab sul teha?
Saadud stipendium aitab mul selle aasta sügisel Tšehhi vahetussemestrile minna.

Mida soovitaksite teistele tudengitele, kes mõtlevad, kas kandideerida mõnele stipendiumile?
Soovitaksin teistel kandideerijatel härjal sarvist haarata ja proovida.

 

Marten Aun

A person smiling for a pictureDescription automatically generated

 

Millest rääkis sinu esitatud essee?
Minu essee kujutas endast kerget kriitikat Tartu rattastrateegiale ning soovitustele, kuidas seda parandada. Tegemist oli võrdlemisi sissejuhatava esseega ning kindlasti sooviksin selle põhjalikumalt ette võtta, et sellest ka päriselt mingit kasu oleks.

Mida saadud stipendium võimaldab sul teha?
Kuna käin hetkel kahel kohal tööl, siis lubab stipendium mul rohkem keskenduda ülikooli õpingutele ning Riigiteaduste Seltsiga ühiskonda panustamisele.

Mida soovitaksite teistele tudengitele, kes mõtlevad, kas kandideerida mõnele stipendiumile?
Kindlasti soovitan kandideerida ning enne taotluse esitamist üle kontrollida, et kas kõik vajalikud dokumendid on ikka juurde lisatud :^)

 

Annabel Pops

A person with long hair and a blue backgroundDescription automatically generated

 

Millest rääkis sinu esitatud essee? 
Stipendiumile esitatud essee käsitles Euroopa rohelise kokkuleppe meediakajastust Eestis. Täpsemalt, milline on olnud meediadiskursuse euroopastumise muster, roheleppe kuvand ning millised trendid tulevad veel debatist nelja aasta jooksul esile. Töö fookus on kliimapoliitika teemakäsitlusel, mis seostub tugevalt 13. säästva arengu eesmärgi ehk kliimameetmetega, mille ala-eesmärkide hulgas on toodud välja nii kliimapoliitiliste meetmete tähtsus riiklikul tasandil, lisaks ka kliimamuutuste teadlikkuse tõstmine.

Mida saadud stipendium võimaldab sul teha?
Käesolev stipendium pakub mulle võimaluse fokusseerida rohkem oma akadeemilistele eesmärkidele ning selle kaudu saan kaasfinantseerida edasisi magistriõpinguid urbanistika valdkonnas, kus saan tegeleda ka kestliku linnaruumi teemadega.

Mida soovitaksite teistele tudengitele, kes mõtlevad, kas kandideerida mõnele stipendiumile?
Isegi, kui enda või oma esitatava töö osas on kerge kõhklus, siis kindlasti soovitan kandideerida stipendiumitele ja kasutada kõiki võimalusi, mida üliõpilastele pakutakse.

 

Jürgen Öövel

A person in a green jacketDescription automatically generated

 

Millest rääkis sinu esitatud essee?
Essee teemaks on Annelinn, Tartu kõige rahvarohkem linnaosa ning selle planeerimisajaloo seosed tänapäevase Tartuga. Mida saab õppida nõukogudeaegsetest rajoonidest, mida peaks unustama, ning mis väljakutsed ootavad piirkonda ees.

Mida saadud stipendium võimaldab sul teha?
Stipendium aitab mul keskenduda põhjalikumalt õppetööle, soetada õpingutega seotud kirjandust ja programme ning osaleda rohkem rahvusvahelistes programmides.

Mida soovitaksite teistele tudengitele, kes mõtlevad, kas kandideerida mõnele stipendiumile?
Stipendiumitele kandideerimine võib tunduda algul hirmutav, kuid julgeid saadab edu. Pealegi, mis on kõige halvem asi, mis saab juhtuda? Eitava vastuse korral oled kogemuse võrra rikkam ja alati on alati võimalus seada siht järgmise stipendiumi suunas.

 

Adeele Rei

A person with her hands on her headDescription automatically generated

 

Millest rääkis sinu esitatud essee?
Minu essee rääkis sammudest, mida Tartu linn on ette võtnud oma koduta elanike abistamiseks ning mis päädisid olukorraga, kus 2021. aasta rahvaloenduse andmetel polnud Tartu linnas enam ühtegi eluasemeta inimest.

Mida saadud stipendium võimaldab sul teha?
Stipendium viib mind sammukese lähemale eesmärgile alustada aasta pärast magistriõpinguid piisava ressursitagavaraga, et ma ei peaks kooli kõrvalt töötama ning saaksin täielikult õpingutele pühenduda.

Mida soovitaksite teistele tudengitele, kes mõtlevad, kas kandideerida mõnele stipendiumile?
"Our doubts are traitors, and make us lose the good we might oft win by fearing to attempt.” – William Shakespeare