Tartu linn suurendab 2023. aastast Tartu Raefondi stipendiumi — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Tartu Raefondi stipendiumi antakse Tartu Ülikooli bakalaureuseastme üliõpilasele silmapaistva Tartu linna arenguga seostatud uurimustöö või essee eest. Stipendiumi eesmärgiks on toetada tudengi õpingute edukat jätkumist.

Stipendiumile saab kandideerida õppetöö raames tehtud uurimustöö või esseega, mis käsitleb Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid seostatult ÜRO kestliku arengu eesmärkidega (UN SDG).

Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski ütles, et Raefondi stipendiumi statuudi uuendamisel oli linna eesmärgiks toetada just neid tudengeid, kelle edasine töö on seotud Tartu linna väljakutsetega. „Seos ÜRO kestliku arengu eesmärkidega on just see liim, mis ühendab akadeemilise teadmise, linnale olulised otsustuskohad ja uued tulevikku vaatavad ideed,“ lisas Kaplinski.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb hiljemalt 1. aprilliks 2023 esitada Tartu Ülikooli Sihtasutusele elektrooniline taotlus, mis sisaldab nii motivatsioonikirja kui ülikooli poolset soovituskirja. Taotlusele lisatakse uurimustöö või essee ning õppetulemuste tõend. Stipendiumi andmisel arvestatakse nii uurimustöö või essee taset kui ka üliõpilase õppeedukust ja eesmärgiga

Tartu Raefondi stipendium on 1500-euro suurune Tartu linna ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös välja antav stipendium Tartu Ülikooli üliõpilasele. Aastas antakse Tartu Ülikooli üliõpilastele kuni kümme stipendiumi.

Varasemalt anti Tartu Raefondi stipendiumi kuni 2022. aastani välja kuni üheksa tükki suurusjärgus 700 eurot.

Lisainfo ja elektroonilise taotluse esitamine Tartu Ülikooli Sihtasutuse kodulehel (www.sihtasutus.ut.ee).

Stipendiumi videotutvustus: https://youtu.be/iZx0tQgyvg8 

Lisainfo:
Kristiina Laipalu
Tartu Ülikooli Sihtasutuse kommunikatsioonispetsialist
kristiina.laipalu@ut.ee