Tänavune Ernst Jaaksoni stipendiumi laureaat on Martin Mooses — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu ülikooli sihtasutus annab täna, 23. veebruaril Tartu ülikooli aulas toimuval Eesti Vabariigi kontsertaktusel välja 15 000 euro suuruse Ernst Jaaksoni stipendiumi, mille pälvib meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kergejõustiku didaktika lektor Martin Mooses.

Ernst Jaaksoni stipendium on üks suurimaid üliõpilasele või teadurile antavaid erastipendiume Eestis. Mälestusstipendiumiga soovitakse toetada välismaal kraadiõppes õppimist või Tartu ülikooli doktorantide, teadurite ja õppejõudude teadustöö jätkamist.

Tänavuse 15 000 euro suuruse stipendiumi pälvib TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kergejõustiku didaktika lektor Martin Mooses, kelle peamisteks teadustöö suundadeks on rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasemel Euroopa ja Ida-Aafrika tippjooksjate üldist tervislikku seisundit ning sportlikku saavutusvõimet mõjutavad faktorid. Täiendavalt on oluline roll tema uurimistöödes olnud dopinguvastasel võitlusel läbi Maailma Anti-Dopingu Agentuuri (WADA) poolt rahastatud projektide, mille eesmärgiks on efektiivsemalt tuvastada EPO kasutamist.

Stipendium võimaldab noorel teadlasel kaasfinantseerida koostöös USA, Etioopia ja Kenya teadlastega läbiviidavat uuringut, mille eesmärk on süstemaatiliselt uurida suurte koormustega treeningute mõju sportlaste üldisele tervislikule seisundile tipptasemel mees- ja naissoost Kenya ning Etioopia kesk- ja pikamaajooksjatel.

Antud uurimisprojekti tulemused annavad olulist ja kriitilise tähtsusega infot tippsportlaste treeningute ning toitumise planeerimiseks, et hoida sportlase tervist nii tippspordis olles kui pärast sportlaskarjääri lõppu. Projekti tulemused võimaldavad koostöös rahvusvaheliste ja rahvuslike spordiorganisatsioonidega välja töötada treeningute planeerimist ja toimumist käsitlevaid infomaterjale ja soovitusi tervise- ja harrastussportlastele.

Martin Moosese soovitaja Priit Kaasiku sõnul on värske stipendiaat näidanud ennast sihikindla ja vaatamata noorele eale probleemile selgelt fokusseeritud uurijana. „Martin Moosese nüansirikas uurimistöö on üldistatuna suunatud vastupidavusalade sportlaste töövõime uurimisele ning senine kogemus ja koostöö lubavad täie kindlusega kinnitada Moosese tõsist huvi ja süvenemist püstitatud teadusproblemaatikasse. Ernst Jaaksoni stipendium on kindlasti suur au ja tunnustus laureaadile ja tema teadustegevusele, aga ka sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi teaduskollektiivile laiemalt,“ rääkis Kaasik.

Martin Mooses kaitses oma doktoritöö 2014. aastal ning on alates samast aastast töötanud Tartu ülikoolis sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis kergejõustiku didaktika lektorina. Lisaks on Mooses kehalise kasvatuse ja spordi bakalaureuse ja magistriõppe programmijuht, alates 2016. aastast ka sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi asejuhataja ning kehalise kasvatuse ja spordididaktika osakonna juhataja. Väljaspool Tartu ülikooli kuulub Martin Mooses Eesti olümpiakomitee (EOK) treenerite kutsekomisjoni ning Ühenduse sport kõigile juhatusse. Aktiivsele teadustööle täiendavalt on Martin Mooses silma paistnud bakalaureuse- ja magistriõppe tudengite lõputööde juhendamisel ning hetkel on tema kaasjuhendamisel doktoritöö Tartu Ülikoolis ja Addis Ababa Ülikoolis Etioopias.

Ernst Jaaksoni mälestusfond loodi TÜ Sihtasutuse juurde 2001. aastal, kui Tartu ülikooli jõudis legendaarse diplomaadi Ernst Jaaksoni 8,6 miljoni krooni suurune pärand. See on senini üks suurimaid eraisiku poolt hariduse toetamiseks tehtud annetus Eestis, samuti on üks suurimaid ka stipendium, mida mälestusfondist välja makstakse. Tartu ülikooli sihtasutus on välja andnud 11 Ernst Jaaksoni stipendiumi ning tänane on järjekorras kaheteistkümnes.

Lisainfo: Katrin Pärn, TÜ sihtasutuse assistent, tel: 737 5852, e-post: parn.katrin@ut.ee