Tänavune Ernst Jaaksoni stipendiumi laureaat on Jaan Masso — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu ülikooli sihtasutus annab teisipäeval, 23. veebruaril Tartu Ülikooli aulas toimuval Eesti Vabariigi kontsertaktusel välja 15 000 euro suuruse Ernst Jaaksoni stipendiumi, mille pälvib majandusteaduskonna ökonomeetria vanemteadur Jaan Masso.

Tänavuse 15 000 euro suuruse stipendiumi saab TÜ majandusteaduskonna ökonomeetria vanemteadur Jaan Masso, kelle peamiseks uurimisvaldkonnaks on tööjõualased uuringud. Stipendium võimaldab noorel teadlasel arendada koostööd Saksamaa Konstanzi Ülikooli majandusteaduskonnaga, algatamaks ja realiseerimaks koostööd matemaatilise majandusteaduse magistriõppe arendamiseks ning teadustööks suurte andmete (nn ’big data’) valdkonnas.

Koostöö Konstanzi Ülikooliga algas Tartu Ülikoolis tänu prof. Margit Sutropile, kes kaitses Konstanzi Ülikoolis doktorikraadi ning temast on saanud alguse koostöö humanitaarteaduste valdkonnas. Alates 2015/2016. õppeaastas sügissemestrist on Konstanzi Ülikooli ja Tartu Ülikooli vahel alanud tihe infovahetus koostöö arendamiseks ka matemaatilise majandusteaduse valdkonnas.

Jaan Masso kaitses oma doktoritööd 2005. aastal ning on alates 2001. aastast töötanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadurina ja alates 2006. aastast ökonomeetria vanemteadurina. Jaan Masso on alates 2013. aastast ka majanduse modelleerimise õppetooli juhataja ning 2014. aastast matemaatilise majandusteaduse magistriõppe programmijuht. Lisaks teadustööle viib Jaan Masso läbi õppetööd ja on edukalt juhendanud mitmeid bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid ning hetkel on tema juhendamisel 9 doktoritööd.

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan professor Raul Eamets on oma soovituskirjas Jaan Massole rõhutanud, et Jaan Masso on viimastel aastatel kujunenud Eesti üheks juhtivaks teadlaseks majandusteaduse valdkonnas, kelle ampluaa on väga lai, ulatudes tööturu teemadest innovatsiooni ning väliskaubanduse teemadeni. Professor Eametsa sõnul ei ole võimalik ülehinnata Jaan Masso rolli erinevate kvantitatiivsete andmebaaside innovaatilise kombineerija ja ühendajana, sest see tegevus on andnud koostöövõimalusi ja materjali teadustööks ka teistele teadlastele nii majandusteaduskonnas kui ka laiemalt Tartu Ülikoolis ja Eestis.

Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor, akadeemik Urmas Varblane, kes oli laureaadi teiseks soovitajaks, märkis oma soovituskirjas, et Jaan Masso on andekas ja perspektiivikas noor teadlane ja õppejõud, kes on väga heade isikuomadustega, mis võimaldab tal olla ühelt poolt autoriteetne teadlane, kuid teisalt ka tubli koostööle innustaja.

Ernst Jaaksoni mälestusfond loodi TÜ Sihtasutuse juurde 2001. aastal, kui Tartu Ülikooli jõudis legendaarse diplomaadi Ernst Jaaksoni 8,6 miljoni krooni suurune pärand. See on senini suurim eraisiku poolt hariduse toetamiseks tehtud annetus Eestis, samuti teadaolevalt suurim üliõpilasele või teadurile antav erastipendium Eestis. Mälestusstipendiumiga soovitakse toetada õpinguid välismaal või teadustööd jätkavaid Tartu ülikooli doktorante, teadureid ja õppejõude. Tartu Ülikooli sihtasutus on välja andnud 10 Ernst Jaaksoni stipendiumi ning tänane on järjekorras üheteistkümnes.

Lisainfo: Katrin Pärn, TÜ sihtasutuse assistent, tel: 737 5852, e-post: parn.katrin@ut.ee