Täna antakse üle Ernst Jaaksoni stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Tartu Ülikooli sihtasutus otsustas anda tänavuse, 12 000 euro suuruse Ernst Jaaksoni stipendiumi majandusteaduskonna innovatsiooniökonoomika vanemteadurile Priit Vahterile.

Stipendium võimaldab noorel teadlasel jätkata aasta jooksul teaduskoostööd Suurbritannia teadlastega ettevõtte innovatsiooni ja tootlikkuse tegurite uurimisel. Stipendiaat on Suurbritannia Astoni Ülikooli külalisuurija. Priit Vahter kaitses oma doktoritöö 2010. aastal Nottinghami Ülikooli majandusteaduskonnas ja alates möödunud aastast on ta püsivalt Eestis tagasi õpetamas ja juhendamas majandusteaduskonna üliõpilasi ja doktorante, jätkates samas ka koostööd mitmete Suurbritannia uurimisvõrgustiku liikmetega.

Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhataja Ruth Kotsari sõnul sai stipendiaadi valikul määravaks tema väga konkreetne eesmärgipüstitus ja senine akadeemiline edukus, samuti tema töö ja sidemete tähtsus majandusteaduskonna ja ülikooli jaoks laiemalt.

Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor, akadeemik Urmas Varblane peab väga oluliseks Priit Vahteri rolli kraadiõppe arendamisel, rakendades Suurbritannias kasutatavat väga järjekindlat ja nõudlikku doktorantide juhendamise mudelit. Akadeemik Varblane rõhutab ka stipendiaadi panust majandusteaduskonna institutsionaalse grandi taotluse koostamisse.

Ernst Jaaksoni mälestusfond loodi Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde 2001. aastal. Selle algkapitaliks oli legendaarse diplomaadi 8,6 miljoni krooni suurune pärand. Tartu Ülikooli Sihtasutus on välja andnud kaheksa Ernst Jaaksoni stipendiumi, tänane on järjekorras üheksas. Teadaolevalt on tegemist suurima üliõpilasele või teadurile antava erastipendiumiga Eestis. Ernst Jaaksoni stipendiumi eesmärk on toetada välismaal õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid Tartu Ülikooli doktorante, teadureid ja õppejõude.