Sügissemestri esimesed stipendiaadid on selgunud — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Arstiteaduskonna 385. aastapäeva raames toimunud traditsioonilisel dekaani vastuvõtul 13. oktoobril TÜ muuseumi valges saalis anti üle kolm meditsiiniteaduste valdkonna stipendiumit. Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise stipendiumi sai Hanna Kadri Metsvaht. Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendiumi pälvis Silva Kasela. Linda Martis-Jaansoni stipendiumi sai Maris Pagel.

  • 2017. aasta professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise stipendiumi pälvis arstiteaduskonna 4. aasta üliõpilane Hanna Kadri Metsvaht teesi "Naha ja soole kolonisatsioon Staphylococcus haemolyticus’ega enneaegsetel ja ajalistel vastsündinutel" eest. Stipendiumi suurus on 500 eurot.
Stipendiumi eesmärk on toetada jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid.

  • 2017. aasta Linda Martis-Jaansoni stipendiumi pälvis TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi 3. aasta bakalaureusetaseme üliõpilane Maris Pagel. Stipendiumi suurus on 1000 eurot.
Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis bakalaureusetaseme viimase aasta ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala viimase aasta üliõpilased, kes jätkavad järgmisel õppeaastal õpinguid Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis.

  • 2017. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendiumi pälvis TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktorant Silva Kasela panuse eest biomeditsiinialase teadustöösse artikliga "Pathogenic implications for autoimmune mechanisms derived by comparative eQTL analysis of CD4+ versus CD8+ T cells. Stipendiumi suurus on 5000 eurot.
Stipendiumi eesmärk on toetada TÜ üliõpilasi (s.h magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teadustööd on eelneval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)