Sihtasutuse stipendiumikonkursid märtsis 2017 — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Kuni 1. aprillini ootame taotlusi järgmistele TÜ sihtasutuse stipendiumitele:

Edith Reimani stipendium – 1 stipendium 1500 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima kõigi Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilased, kelle sotsiaal- või humanitaarvaldkonnas tehtav teadustöö on seotud järgmiste väärtustega: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

Ahti Pae stipendium - 1 stipendium 1000 eurot

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikoolis põhieralana ajakirjandust, õigusteadust, majandusteadust, riigiteadusi või sotsioloogiat õppivad bakalaureuseõppe üliõpilased alates 3. semestrist.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

Karine ja Martin Koobase stipendium – 4 stipendiumit á 1500 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

Professor Olevi Kulli mälestusstipendium – 1 stipendium 1000 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima kõikide Eesti avali-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase õppeaasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased. Stipendiumi eest on võimalik finantseerida osalemist rahvusvahelistel teadusnõupidamistel ning  töötamist välismaa teadusasutuste juures.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendiumüks stipendium 5000 eurot

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga. Stipendiumi eesmärgiks on toetada biomeditsiinialaseid avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustöid.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Ruth Käbini stipendium - 2 stipendiumit á 1000 eurot

Stipendiumit saavad taotleda: TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased õppe- ja teadustöö vahendite muretsemiseks ja üliõpilaste vahetusprogrammide toetuseks teiste riikidega ning Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts toetusena osalemiseks rahvusvahelistes organisatsioonides.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Nadia Walteri stipendium - kuni kolm 2000 euro suurust stipendiumit

Taotleda saavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorandid ja noorteadlased, kelle uurimistöö teemaks on närvihaigused, eriti neurodegeneratiivsed haigused.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

Perekond von Tschishevsky Mälestusfond - kuni viis 1000 euro suurust stipendiumit

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledźi edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu Kolledźi kõikide erialade eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

Elektroonilised taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks 2017 Tartu Ülikooli sihtasutusele.

Kuni 6. märtsini saab esitada taotlusi ka terminoloogiaprogrammi stipendiumitele:

Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendiumühe stipendiumi suurus on minimaalselt 500 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Taotleda saavad kõikide viimase kahe aasta jooksul Eestis kaitstud võõrkeelsete doktoriväitekirjade autorid. Stipendiumi rahastatakse eestikeelse terminoloogia toetamise programmi vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 6. märts 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium – ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 500 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Taotleda saavad kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana. Stipendiumi rahastatakse eestikeelse terminoloogia toetamise programmi vahenditest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 6. märts 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

NB! Vaata ka rubriiki kuidas stipendiumit taotleda

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)