Sihtasutuse stipendiumikonkursid märtsis 2015 — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Alates 1. märtsist ootame taotlusi järgmistele TÜ sihtasutuse stipendiumitele:

Corpore kommunikatsioonistipendium – 2 stipendiumit á 1000 eurot


Stipendiumile saavad kandideerida sotsiaal- ja haridusteaduskonna ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonierialade bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased.
NB! Taotluste esitamise tähtaeg on 20. märts 2015.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt ...

Edith Reimani stipendium – 1 stipendium 1500 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima kõigi Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilased, kelle sotsiaal- või humanitaarvaldkonnas tehtav teadustöö on seotud järgmiste väärtustega: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2015.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt ...

KPMG stipendium – 1 stipendium 1300 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kellel on väga hea õppeedukus, aktiivne valmisolek kohtuda KPMG Baltics OÜ esindajatega.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2015.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt ...

 Linda Martis-Jaansoni stipendium – 1 stipendium 1000 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima kehakultuuriteaduskonna bakalaureuseõppe viimase aasta ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala viimase aasta üliõpilased, kes jätkavad järgmisel õppeaastal õpinguid Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas. Eelistatud on võimlemise suunitlusega üliõpilased.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2015.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt ...

Professor Olevi Kulli mälestusstipendium – 1 stipendium 1000 eurot

Stipendiumile on oodatud kandideerima kõikide Eesti avali-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase õppeaasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased.  Stipendiumi eest on võimalik finantseerida osalemist rahvusvahelistel teadusnõupidamistel ning  töötamist välismaa teadusasutuste juures.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2015.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt ...

Elektroonilised taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks 2015 Tartu Ülikooli sihtasutusele.

NB! Vaata ka rubriiki kuidas stipendiumit taotleda

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee  tel 7375852 või 55 540 773 (Triin Vakker)