Sihtasutuse stipendiumikonkursid aprillis 2015 — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Riigi Kinnisvara AS stipendium – magistriõppe stipendium 1818 eurot ja doktoriõppe stipendium 2727 eurot
Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud  järgmiste teemadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine. NB! Taotluse esitamise tähtaeg on 15. aprill 2015
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...


Andreas ja Elmerice Traksi stipendium – stipendiumifondi suurus on 10 000 eurot (stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon). Taotleda saavad arstiteaduskonna magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, samuti majandus-, õigus ning sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga. Taoltuste esitamise tähtaeg on 1. mai 2015
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Karine ja Martin Koobase stipendium – 4 stipendiumit á 1500 eurot
Stipendiumile on oodatud kandideerima eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2015
Uuri stipendiumi kohta lähemalt…

 Puhk-Mörneri stipendium – 2 stipendiumit á 1000 eurot
Stipendiumile on oodatud kandideerimad TÜ filosoofiateaduskonna ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2015
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Erich Rannu perekonna stipendium – stipendiumifondi suurus on 8000 eurot (stipendiumite lõpliku arvu ja suuruse otsustab komisjon).
Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti infotehnoloogia ja informaatika eriala üliõpilased, kelle lisaerialaks on majandusteadus. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2015
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Lydia ja Felix Krabi stipendium – 5 stipendiumit á 2000 eurot
Stipendiumile saavad kandideerida loodus- ja tehnoloogiateaduskonna kõikide õppetasemete üliõpilased loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia ja geoloogia. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2015
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium – 2 stipendiumit á 1000 eurot
Taotleda saavad Tartu Ülikooli teadustööd tegema tulevad välisdoktorandid või teadurid, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogia valdkonnaga. Üks stipendium on mõeldud Armeeniast pärit doktorandile või teadlasele. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2015
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium – 1 stipendium 1300 eurot
Taotleda saavad loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2015
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Heino Kruse stipendium – 4 stipendiumit á 1500 eurot
Stipendiumile saavad kandideerida arstiteaduskonna kõikide tasemete üliõpilased ja noorteadlased. Stipendiumi eesmärgiks on toetada nende õppe- ja teadustööd nii Eestis kui välismaal. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2015
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium– üks stipendium 5000 eurot.
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga.  Stipendiumi eesmärgiks on toetada biomeditsiinialaseid avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustöid. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2015
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Elektroonilised taotlused stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. maiks 2015 Tartu Ülikooli sihtasutusele.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee  tel 7375852 või 55 540 773 (Triin Vakker)