Sihtasutuse stipendiumikonkursid aprillis — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi
Aprillis saab esitada taotlusi järgmistele TÜ sihtasutuse stipendiumitele:

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium – stipendiumifondi suurus on 13 500 eurot (stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon).
Taotleda saavad meditsiiniteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega ning teadustööd tegevad arst-residendid, samuti sotsiaalteaduste valdkonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Heino Kruse stipendium – 2 stipendiumit á 1500 eurot
Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna kõikide tasemete üliõpilased ja noorteadlased, kelle õppe- ja teadustöö on seotud arstiteadusega. Stipendiumi eesmärgiks on toetada nende õppe- ja teadustööd nii Eestis kui välismaal.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Voldemar Siimoni Mälestusfondi stipendium – 5 stipendiumit á 1500 eurot
Kandideerida saavad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti- ja soomeugri keeleteaduste eriala edukad üliõpilased. Muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud üliõpilased, kes on sündinud ja kasvanud Saaremaal.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Puhk-Mörneri stipendium – 2 stipendiumit á 1000 eurot
Stipendiumile on oodatud kandideerimad TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium - üks stipendium 1500 eurot
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium määratakse üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus või ühiskondliku tegevuse eest.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Erich Rannu perekonna stipendium – stipendiumifondi suurus on 8000 eurot (stipendiumite lõpliku arvu ja suuruse otsustab komisjon).
Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete üliõpilased, samuti arvutiteaduste ja tehnoloogiainstituudi üliõpilased, kelle lisaerialaks on majandusteadus.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Lydia ja Felix Krabi stipendium – 5 stipendiumit á 2000 eurot
Stipendiumile saavad kandideerida loodus- ja täppisteaduste kõikide õppetasemete üliõpilased loodusteaduste erialadelt: bioloogia, ökoloogia, geograafia ja geoloogia.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Heinz Martin Ederma stipendium - 1 stipendium 1000 eurot
Stipendium määratakse ühele Tartu Ülikoolis orgaanilist sünteesi õppivale üliõpilasele või sama ala magistrandile või doktorandile eelneva stuudiumi jooksul saavutatud tulemuste eest.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Ole Golubjatnikovi mälestusstipendium – 1 stipendium 1500 eurot
Taotleda saavad loodus- ja täppisteaduste 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Jaan Einasto rahvusvaheline stipendium – üks stipendium 2000 eurot
Stipendium määratakse välismaalt Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumisse teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või ühele Tartu Ülikooli või Tartu Observatooriumi doktorandile või teadurile rahvusvaheliseks koostööks teadustöös. Stipendiumi saaja peab olema doktorant või noor teadlane, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmosetehnoloogia valdkonnaga.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Riigi Kinnisvara AS stipendium – magistriõppe stipendium 1818 eurot ja doktoriõppe stipendium 2727 eurot. Stipendiumifondi suurus 9000 eurot. Stipendiumite arvu otsustab komisjon
Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud järgmiste teemadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt…


Perekond Maimetsa stipendium Eesti muusika- ja teatriakadeemia üliõpilasteleüks stipendium 1280 eurot
Taotlema on oodatud Eesti Muusika- ja teatriakadeemia kompositsiooni eriala kõikide tasemete üliõpilased.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Kehakultuuriteaduskonna stipendium - üks stipendium 500 eurot
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kehalise kasvatuse ja spordi ning füsioteraapia õppekaval magistritöö kaitsnud isikud, kelle magistritöö põhjal koostatud teaduspublikatsioon on kaitsmisele järgneva 12 kuu jooksul avaldatud või avaldamiseks vastu võetud rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjas, mis vastab Eesti Teadusinfosüsteemi publikatsioonide klassifikaatoris tasemele 1.1
Taotluste esitamise tähtaeg on 5. juuni 2017.
Uuri stipendiumi kohta lähemalt...

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)